18 februari, 2008

Kränkningar

Antalet kränkningar i skolan ökar, rapporterar barn- och elevombudet. 487 anmälningar kom in förra året, vilket ska jämföras med 473 året dessförinnan. Skolor får kritik för att det inte gjort tillräckligt för att motverka kränkningar i 69 fall (42 året innan). Det som ökar är både anmälningar mot och kritik av personal som varit delaktiga i kränkningarna. Något att fundera över. När ska lärarfacken ta i det faktum att det finns rötägg även i den kåren?

Samtidigt skriver Maciej Zaremba i DN om de sk kränkningar som pågår på Lärarhögskolan i Stockholm. När lärare ger underkänt i tentor för att invandrade studenter inte kan svenska tillräckligt väl så anmäls de för kränkningar. Och högskolan går dessutom med att betala skadestånd! De välskrivna artiklarna avslöjar en märklig kultur, där ordet kränkning kommit att innebära allt man är missnöjd med. Det är en farlig devalvering av valören i ordet tycker jag.

Är svenskarna världens mest lättkränkta folk? Är det ribban för vad som kan anses vara kränkning, mobbning och diskriminering som sänkts eller är det företeelserna som blivit mer uppmärksammade och ökat?

Inga kommentarer: