06 februari, 2008

Nej, komvux ska inte privatiseras

Rapport hade ett inslag om komvux idag, om den utredning jag håller i.

”Komvux privatiseras” säger reportern Elisabet Höglund. Det stämmer ju inte alls. Det är helt och hållet hennes egna fantasier. Det är märkligt hur ett inslag kan vinklas så men hon har kanske egna politiska intentioner i detta. Fy på dig, Höglund.

Det jag utreder är hur vi ska kunna skapa valfrihet för vuxenstuderande, på samma sätt som ungdomar har rätt att välja grundskola och gymnasium. Hur ska regelverket se ut inom vuxenutbildningen? Hur ska kvaliteten följas upp? Hur ska de olika skolorna få betalt? Man ska kunna välja både kommunala alternativ (i den egna kommunen och grannkommunen) och privata alternativ. Man ska kunna välja studietakt, när man vill läsa och formen (distans etc).

Hur kan man få det att handla om privatisering?

Att det är just valfrihet jag ska få fram en modell för kommer att bli väldigt klart när jag presenterar utredningen 3 mars.

Inga kommentarer: