28 februari, 2008

Forskning i Småland

14 kommuner i Småland och Västra Götaland har tillsammans med Högskolan i Jönköping bildat en ny Akademi för skolnära forskning. Avsikten är att driva fram mer forskning med skolans vardag i fokus. Vad är det som är framgångsrika metoder för inlärning? Man ska gräva där man står och sprida kunskaper till lärare.

Utgångspunkten i Akademin är att varje kommun ska avsätta en promille av sin skolbudget till forskningen, men där är man långt ifrån än. Det är väldigt lite pengar det handlar om, men ändå symboliskt viktigt att det händer något sådant här.

Jag tycker att det är ett fantastiskt bra initiativ. Liknar ganska mycket det jag skrev om i september här. Fler kommuner borde följa efter. 1 promille är 177 miljoner kronor. Tänk om staten skulle utmana kommunerna och satsa lika mycket som kommunerna gör? Då skulle vi verkligen få skjuts på skolforskningen i Sverige.

Inga kommentarer: