06 februari, 2008

Fler betygssteg

Efter långt utredande har regeringen nu bestämt sig för att skicka ut ett förslag om fler betygssteg på remiss. Syftet är att det ska bli en proposition och riksdagsbeslut senare i vår.

Äntligen! Vad är det som dröjt så länge?

I sak tycker jag att förslaget är bra. Inte bara för att det stämmer nästan på pricken med vad jag föreslog i december 2005 i partiets skolarbetsgrupp, utan framför allt för att det har förutsättningar att få snabbt genomslag och snabbt kan bli accepterat i skolan. Det finns ett sug efter detta. Så gott som alla elever och lärare vill ha fler betygssteg och tidigare.

Det har ju diskuterats att man helt ska ändra betygssystem. Så blir det inte och det tycker jag är bra. Vi behåller det målrelaterade systemet men förbättrar det med fler steg och inför dem från 6:an. Att helt byta skulle kräva för mycket arbete på skolorna men inte ge mer. Vi måste bygga på det som finns. Det är också bra att det inte blir nationella betygskriterier för alla betygen utan bara det högsta, det i mitten och det lägsta. Annars skulle utrymmet för lärarnas professionella bedömning bli för litet. Det blir inte heller två underkända betyg, utan ett.

Vi moderater har all anledning att känna oss nöjda med de nya betygen.

Men vad tycker socialdemokraterna? Deras skoltaleskvinna Marie Granlund vill inte säga något alls utan väntar på att bli inbjuden av regeringen till diskussioner. Men vad tycker de? De måste väl ha något ingångsvärde i diskussionen? Jag råkade läsa tidningen Fokus, som senast handlade om sossarna och Monas utmaningar. Där säger Granlund följande:

–Om jag fick bestämma skulle vi behålla det system vi har, med betyg från åttonde klass. Jag tror inte att vi skulle ha föreslagit tidigare betyg av oss själva, om vi hade fortsatt regera, säger hon.

Det är ju ett besked så gott som något. Ingen genuin omprövning där inte, bara lite kosmetika för att dölja skavankerna. De behöver oss moderater för att kunna genomföra förändringar som de aldrig klarar av själva. Tack för den!

Inga kommentarer: