29 november, 2008

Bra beslut på konventet

Har varit på moderaternas framtidskonvent i två dagar nu. Mycket har debatterats, allt från miljö, integration, sjukvård, jobb och välfärd. Partistyrelsens olika arbetsgrupper presenterade sina rapporter och vi antog riktlinjer för det kommande arbetet.

Det var idag det hettade till, om förskolan, och här blev det en del ändringar. Till det bättre tycker jag.

Förslaget hade uppfattats som att vi vill lagstifta om max 12 barn per grupp på avdelningar med 1-2-åringar. Så var det inte tänkt och därför pratade man nog om varandra en del. Det vi alla enades om är att grupperna inte ska vara för stora och att det finns andra faktorer som är viktiga för kvaliteten också - personaltäthet, organisation, ledarskap, personalens kompetens, lokalerna mm. Och att det är självstyrande enheter som avgör hur resurserna bäst används.

Jag pratade om att gnälliga sossar (och en del borgerliga tyvärr) säger nej när människor vill förverkliga idéer om hur välfärden kan utvecklas. Jag tog exempel från Gävle, Köping, Luleå och Kalix men kunde hålla på mycket längre. Det finns massor av exempel där kommunerna säger nej till nya alternativ och tror att kommunalpolitik är detsamma som att räkna platser. Så fel de har! De gör Sverige fattigare och välfärden sämre.

Konventet uttalade också, på arbetsgruppernas förslag, att det ska bli lättare för personal som så vill att ta över sin verksamhet i egen regi, sk avknoppning. Utmärkt. Nu väntar vi förslag från regeringen i den frågan...

Vi behöver politiker som säger ja i stället. Jag fick med mig konventet på detta.

Inga kommentarer: