12 november, 2008

Laboraskolan har vissa brister

Omtalade Laboraskolan i Hylte (Plymouthbrödernas skola som startade förra året) har haft inspektion och fått kritik på två punkter. Den allvarligaste handlar om att skolan tillåtit att föräldrarna utövat inflytande på undervisningen så att t ex viss brevidläsningslitteratur valts bort. Den mindre allvarliga handlade om att lärarna är anställda i ett annat bolag än det som driver skolan. Ok, så får man inte göra, men det kan man ändå leva med på något sätt.

Kritiken mot sakligheten och allsidigheten är allvarlig, men korrekt och bra. Det är just så det ska fungera. Inspektion och vid behov krav på ändringar av det som brister. Förvisso är det allvarligt och inget som jag försvarar, men för att få lite perspektiv så erinrar jag mig rapporten över de kommunala skolorna i Gislaved (där de flesta eleverna kommer ifrån) 2005:

"Konfirmationsundervisning som skolans val i område Anderstorp är inte förenlig läroplanens krav på att undervisningen skall vara icke-konfessionell."

På ett sätt är det också förståeligt att det kan bli kritik på den här punkten första året. Det finns ju uttryckligen skrivet i läroplanen att föräldrar och elever ska ha inflytande och det kan vara svårt att veta var gränsen exakt går. Det är många skolor som får kritik för bristande inflytande. Nu är det tydligare var gränsen går, förhoppningsvis är det utklarat i och med detta.

Sannolikt gnisslar Marita Ulvskog och Humanisterna tänder nu. Kritiken var inte så förödande som de hoppats eller förutspått. Det finns inte anledning att ompröva tillståndet, det var ett korrekt beslut. Men som sagt, det är bra att kritiken kommer och att skolan nu har några månader på sig att reagera.


Slutligen, det finns inte bara negativa ord i rapporten. Skolinspektionen har gjort bedömningar på 12 områden. 10 gick godkänt, och så här står det bland annat:

"Skolan har en fungerande studiemiljö som är inriktad mot de nationella målen. Lärarna på skolan planerar och följer upp undervisningen utifrån de kunskapsmål som finns i läroplan och kursplaner. De lektioner som inspektörerna har besökt präglas av arbetsro och ger exempel på en pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Lärarna bedriver ett arbete med utgångspunkt i skolans värdegrundsuppdrag. I arbetet ingår bland annat att stärka flickorna i deras utveckling. Intervjuer med elever och skolans egna uppföljningar visar att eleverna trivs på skolan. Flera av dem har uttryckt lättnad över att slippa sina tidigare skolmiljöer."

Inga kommentarer: