20 november, 2008

Engelska skolan fick rätt

Gävle har fällts i Kammarrätten för sitt agerande mot Engelska skolan, som ville starta gymnasium där nu i höst. Det rapporterar radion. Skolan fick tillstånd av Skolverket att starta, men kommunen överklagade först till länsrätten som gav skolan rätt och sedan - i augusti, när elever redan tagits in - till Kammarrätten.

De röda i Gävle har bara skaffat sig dåligt rykte och förhalat starten ett år. Sannolikt kommer samarbetet med Engelska skolan att gnissla efter det här och det är inte bra för eleverna. De har skapat ett misstroende i stället för att bygga upp ett samarbetsklimat, så som det borde fungera i en kommun. Alla skolor, både kommunala och fristående, måste samarbeta i vissa frågor för att eleverna ska få bra utbildning.

Exemplet Gävle visar att vi måste ändra lagen så att kommunerna inte kan förhala nya skolor på det här sättet och obstruera. Elevernas valfrihet kommer före kommunens egenintresse.

Inga kommentarer: