16 november, 2008

Klass 9A-skolan

I fredags besökte jag Klass 9A-skolan Johannesskolan i Malmö, tillsammans med partivännen Maria Stockhaus. Oerhört intressant!

Vi diskuterade med rektorerna, barn- och ungdomschefen och skolkuratorn hur TV-programmet kom till och vilka erfarenheter de fått. I korthet kan man säga att de bekräftar den forskning som finns om Framgångsrika skolor. De kände inte till forskningen innan projektet drog igång, men har nu efteråt kunnat konstatera att allt det som docent Lennart Grosin, Trevor Dolan m fl vetat länge verkligen stämmer. Det handlar om tydlig ledning, höga förväntningar på eleverna och fokus på kunskaper. Konstigare än så är det inte, men det utmanar den rådande kulturen i skolan.

Samtidigt läser jag om LR-ordföranden Metta Fjelkner i DN idag. Hon säger att "politikerna måste förstå att Klass 9A är en redigerad realitysåpa, inte verklighet".

Visst är det ett redigerat program, men det speglar ändå verkligheten. Det slående när jag såg serien är lärarnas förväntningar och ledningens tydlighet. Det är inget fusk eller tillrättalagt, det är verklighet och den finns där än idag. Jag har sett det med egna ögon. Har hon varit där?
Det är väl rätt självklart att lärarnas inställning till jobbet och förhållandet till eleverna är betydelsefullt? Om inte lärarbasen inser det är hon farligt ute. Men det är klart, det bryter ju mot retoriken att alla lärare alltid är bra och därför inte behöver utvärderas. Min slutsats är att motsatt, eftersom lärarnas inställning gör skillnad måste vi bli bättre på att uppmuntra goda insatser. För att kunna göra det måste man först ställa upp tydliga kriterier och därefter utvärdera om man når dit eller inte.
Jag tycker att Klass 9A bekräftar att vi behöver en massiv satsning på Framgångsrika skolor i Sverige. För relativt lite pengar tror jag att vi skulle nå enorma resultat till elevernas fromma. Det förslaget är en del av det vi moderater nu jobbar med i min utvecklingsgrupp om Ungas villkor och jag hoppas att vi får gehör för det.

1 kommentar:

The Bookworm sa...

Jag tycker det verkar vara en bra satsning på Framgångsrika skolor, berätta gärna mer om detta. Glöm inte att till 100% involvera skolledare och pedagoger.Lycka till, initiativet behövs, det vet jag som undervisar själv.

Sollentuna kommun skall fortsätta med ett tydligt sådant arbete, det vet ju Maria Stockhaus...

Linda