13 januari, 2010

Ändra riksprislistan omedelbart

21 december beslutade Skolverket om en ny riksprislista för fristående gymnasieskolor. Den tillämpar kommunerna när de har elever som går på program som inte finns på den egna kommunala skolan.

Det blev ingen trevlig julklapp för friskolorna. En neddragning på ca 15 procent i genomsnitt. Som dessutom ska tillämpas fr o m 1 januari. Hur ska någon hinna ställa om på så kort tid?

För enskilda skolor kan det slå oerhört hår när flera miljoner kronor försvinner. Friskolor kan inte göra som kommunala skolor och gå med underskott. De måste betala löner och hyra varje månad. För eleverna slår det ännu hårdare, deras skola kanske tvingas slå igen.

Ju fler kontakter jag har med företrädare för friskolorna de senaste dagarna, desto mer konfunderad blir jag. Skolverket har uppenbarligen ändrat sättet att räkna fram riksprislistan, utan kontakter med dem det berör och utan konsekvensanalyser. Riksprislistan har tidigare räknats fram som ett genomsnitt av vad respektive program kostar i den kommunala skolan. Nu har man viktat beräkningen så att storstäderna får större genomslag. Nu har den dessutom räknats fram på ett litet underlag av 91 av 290 kommuner. Resultatet blir en sänkning med tusentals kronor per elev.

Jag har tittat lite närmare på ett av de största programmen, det naturvetenskapliga. Där sänks rikspriset från 85 000 kr/år och elev till 68 300 (-16 700 kronor eller 20%). Eftersom rikspriset ska spegla ett genomsnitt av kostnaden i kommunerna så måste ju kommunerna minska sina kostnader med 20% i år. Är det sannolikt? Jag har inte hört talas om en enda kommun som gjort det.

På Skolverkets web kan man se de inrapporterade bidragsbelopp som kommunerna ger till friskolorna. Det ska motsvara vad den kommunala skolan kostar. Jämför man beloppen 2009 och 2010 för just det naturvetenskapliga programmet så finns det verkligen inget belägg för en 20-procentig neddragning. Det är 78 kommuner som rapporterat in uppgifter både 2009 och 2010. 38 stycken har sänkt bidragen och 40 har höjt eller ligger helt oförändrat. I genomsnitt sänks bidragen med 444 kronor eller 3 promille. Det är långt från 16 700 kronor.

Det hela förefaller ogenomtänkt och bristfälligt. Det känns inte seriöst, jag har lite större krav på en statlig myndighet. Det är Skolverkets nya sätt att räkna som ger dessa förödande effekter, inte vare sig riksdagsbelsut från i våras eller kommunernas besparingar.

Nu har Skolverket meddelat att man ska analysera konsekvenserna. Det är ju bra. Men man kan inte låta den nya prislistan gälla under utredningstiden. Då hinner ju skolorna tvingas slå igen. Det är möjligt att man bör ändra sättet att räkna fram riksprislistan, men det måste förankras på ett helt annat sätt och göras med framförhållning.

Jag skulle föreslå att Skolverkets generaldirektör omedelbart upphäver sitt beslut från 21 december och låter 2009 års lista gälla så länge! Det är helt orimligt att använda en prislista som är under utredning, konsekvenserna blir så enorma för vissa skolor.

Hallands Nyheter, Sveriges radio, Dagen, SvD,

3 kommentarer:

Emma sa...

För min skola innebär neddragningarna 20% minus i budgeten från och med nu. De som drabbas värst av detta är eleverna. Köpstopp, inga pengar till utrustning m.m. m.m.... Häromdagen tog det stopp när bildeleverna behövde lera.

Givetvis ska rätt vara rätt, men som du påpekar så känns detta beslut inte rimligt. Det som oroar mig är för det första att flera skolor kan tvingas lägga ned akut, och många elever flyttas om. För det andra gynnar detta beslut inte på något sätt skolor som vill särskilja sig från den kommunala programfloran.

Jag hoppas att Skolverkets analys kommer att ge en mer rättvisande bild, eller åtminstone köpa tid till att justera budgeten till förändringarna.

Anonym sa...

Jag håller fullständigt med dig Mats, du har som vanligt kloka synpunkter. Det är kul att se att det finns politiker som verkligen är insatta i och håller sig a jour med vad som händer i skolans verklighet.

För skolan jag arbetar på har detta ogenomtänkta myndighetsbelsut fått katastrofala konsekvenser. För att överleva överhuvudtaget måste vi genomföra åtgärder som innebär drastiska försämringar för eleverna. Detta tack vare att vi erbjuder en utbildning som kommunen inte tillhandahåller, det vill säga att vi gör det vi är till för.

Detta beslut orsakar stor skada för den valfrihet som eleverna har rätt till. Eleverna har valt vår skola under förutsättningen att vi tillhandahåller en viss kvalitet och nu kan vi inte infria våra löften till dem. Vi talar alltså om elever som redan är inne i verksamheten och som skulle drabbas hårt om de tvingades byta skola. Hur ska elever kunna lita på friskolor i fortsättningen? Detta kan i värsta fall leda till en snedvridning av konkurresnen under lång tid framöver.

Hur kan ett riksdagsbeslut under alliansen leda till att friskolor drabbas på detta sätt? Friskolorna är ju alliansens skötebarn och för oss känns det som uppochnervända världen just nu. Under en (s)-regering hade jag inte blivit förvånad, men nu?

Snälla Mats, agera snabbt!

rationell sa...

Intentionerna har säkert varit goda- förmodligen att få färskare priser och inte att jobba med föregående års pris. Ack så fel det blev. De kommuner som lämnat in sina budgetar har säkert gjort glädjebudgetar där de hoppats att kunna sänka sina kostnader.

Jobba gärna för förslaget att 2009 års priser gäller tills vidare!!