20 januari, 2010

Sossarna skyller ifrån sig

Göteborg är nog den kommun i landet som är absolut snålast mot friskolorna. De har upprepade gånger dömts i domstol för att de inte ger likvärdiga bidrag till friskolorna. Det var en av orsakerna till att vi i somras ändrade lagen, och både förtydligade hur bidragen ska räknas fram och gav friskolorna en möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Socialdemokraterna och miljöpartiet i Göteborg visar i praktiken vad ett sådant styre skulle medföra för friskolorna. Och då har man inte ens de rabiata friskolemotståndarna i vänsterpartiet med sig. GP rapporterade igår om att många små förskolor nu får kraftigt sänkta bidrag. Tidigare har flera friskolor hört av sig till mig om Göteborgs tilltag att kraftigt sänka skolpengen och en helt obefintlig dialog. När man tittar i Skolverkets sammanställning av vad kommunerna själva uppger att de ger i bidrag till frigymnasierna sticker Göteborg ut. Nivån är anmärkningsvärt låg, längre än i alla kringliggande kommuner.

De friskolor jag pratat med menar att Göteborg systematiskt fuskar med skolpengen. De dumpar lokalkostnaderna. De definierar massor av nya kostnader som administration som inte alls är det (vaktmästare, biträdande rektorer, kopiering av läromedel mm) för att därmed försöka undkomma att ge pengar till friskolorna. Kostnader för omställning räknas bort. Samtidigt är detta kostnader som friskolor också har och alltså måste få ersättning för. Det blir nu massöverklaganden från friskolorna i Göteborg. Stalltipset är att Göteborg torskar ordentligt.

Idag går de ansvariga ut med ett patetiskt svar i GP. På temat "angrepp är bästa försvar" så skyller de allt på regeringen och den nya lagen om lika villkor. De säger att det inte getts tid att planera. Men hallå, hur lång tid behöver ni? Riksdagsbeslutet togs 10 juni, propositionen lades 16 mars och utredningen dessförinnan presenterades i januari 2008. Egen saktfärdighet vore bättre att skylla på.

Det är fegt att skylla ifrån sig! Stå för att ni inte gillar privata alternativ i stället. I praktiken gör ni ju allt ni kan för att svälta ut dem. Varför är inte eleverna i friskolor lika mycket värda som elever i kommunala skolor? Vart tog solidariteten och rättvisan vägen?

Inga kommentarer: