05 maj, 2010

Nordmaling får lite pisk

Skolinspektionen riktar ganska besk kritik mot Nordmalings kommuns sätt att sköta skolan. Rapporten presenterades i slutet av april och åtföljdes av en debattartikel i lokala tidningen.

Jag tycker att kritiken förefaller högst berättigad. 46% av eleverna slutar nian utan att vara godkänd i alla ämnen. 46%!!! I princip varannan elev har alltså underkänt. 25% av eleverna når inte godkänt på de nationella proven. Det finns knappt en enda elev som går i friskola och nästan inte någon som är berättigad till modersmål, så det kan vare sig vara valfrihetens eller invandrarnas fel. Det är annars något som många försöker skylla på. Kostnaderna 2008 var bland de högsta i landet, 107 000 kr/elev, så det kan inte vara brist på resurser heller. Det är hög lärartäthet och många behöriga lärare.

Så vad beror det på???

Så här säger Skolinspektionen:

"Skolan följer inte upp elevernas kunskaper på ett sätt som gör det möjligt att sätta in lämpliga stödåtgärder. Elever i behov av särskilt stöd får inte alltid det stöd de har rätt till. Rektorerna fungerar inte som de tydliga pedagogiska ledare de behöver och måste vara."

Det är struktur, organisation och politik det handlar om. Nu råkar nämndordföranden vara folkpartist men man anar ändå en unken kvarleva av socialdemokraternas flumskola, så det lär väl inte vara hans fel. Att följa upp kunskapsutvecklingen från början är helt nödvändigt. Är det konstigt på något sätt? Annars blir det just som i Nordmaling.

Nordmalings kommunchef gillar inte att Skolinspektionen är öppen med sin kritik, utan verkar helst att det ska hållas inom slutna rum. I debattartikeln kommenterar han inte med ett ord kritiken i sak - att eleverna inte får tillräckliga kunskaper - utan väljer att angripa öppenheten i kritiken i stället. Märkligt synsätt. Blir det lättare att lösa problemen om man försöker dölja dem och sopa dem under mattan? Nej, absolut inte. Upp med dem på bordet. Här krävs djupgående förändringar i kommunen och det kan inte gå omärkt förbi. Varför inte ta tjuren vid hornen och säga som det är i stället?

Det är helt enkelt inte acceptabelt att varannan elev inte får de kunskaper han eller hon behöver. Ingen ska behöva gå i en sådan skola. Det är ju inte så att de dåliga resultaten kommer som någon överraskning. 1998 var meritvärdet 175, i samma storleksklass som nu. Om det har hållits i det fördolda i 10 år så har det inte varit någon framgångsrik metod. Varför inte köra med öppenhet nu i stället?
Nu får han svar på tal av generaldirektören. Sakligt motiverar hon varför alla har rätt att få ta del av en ocensurerad och berättigad kritik.

Det är faktiskt så här Skolinspektionen ska fungera. Identifiera brister och se till att de åtgärdas. Snart får Skolinspektionen dessutom muskler att ingripa mot allvarliga brister. Att varannan elev underkäns i något ämne måste väl kallas allvarlig brist. Tur för Nordmaling att kritiken kom nu och inte om ett år. Då hade ett akut stängningshot vilat över kommunens skolor.

Inga kommentarer: