25 maj, 2010

V-profil stödjer M om gymnasiet

Jonas Sjöstedt är vänsterpartisten som tippas bli nästa partiledare. Idag skriver han primärt om betygen på sin blog, men kommer även in på gymnasiet. Så här skriver han:

"Det måste vara möjligt även för yrkeselever att gå på högskola och universitet. Men kanske behöver inte det innebära att alla yrkeselever måste läsa in högskolekompetensen på gymnasiet, idag misslyckas oroväckande många med det. Kanske vore det bättre om de eleverna fick en ännu bättre yrkesutbildning och bättre basfärdigheter i andra ämnen där de ligger efter. Bara de sedan också har en absolut rätt att läsa in högskolekompetensen senare via vuxenutbildning om de vill det. Samtidigt vill och kan många yrkeselever läsa in högskolekompetens på gymnasiet, det måste de ha rätt att göra."

Det är en bra beskrivning av vad vi moderater tycker och en bärande punkt i Alliansens gymnasiereform (Gy11). Exakt så kommer det att bli! Alla ska få möjligheten, men ingen ska tvingas. Och det är just detta som vänsterpartiet och socialdemokraterna kritiserar hårdast av de förändringar vi genomför. En rejäl snyting, alltså.

Jag vet ju att det långt i in i de röda leden finns just den tveksamhet som Sjöstedt ger uttryck för. Eftersom jag är en positiv person så tror jag naturligtvis att det är våra övertygande argument som fått Jonas Sjöstedt att överge sitt eget partis gymnasiepolitik. Men vad säger Ohly och Dinamarca?

Inga kommentarer: