26 maj, 2010

Parlez-vous francais?

Skolinspektionen presenterade idag en studie över språkundervisningen i skolan. De har gjort nedslag på 40 skolor. Återigen får man bekräftat att så mycket handlar om attityder, förväntningar och förhållningssätt och inte bara om resurser.

Eleverna och lärarna pratar för mycket svenska på lektionerna, konstateras i rapporten. Många elever hoppar och skolorna analyserar inte riktigt varför. Det finns t o m exempel på att elever uppmanas att hoppa av franskan och läsa mer svenska i stället. Så är det ju inte tänkt. Ofta kopplas avhoppen till elevernas vilja och förmåga, inte till skolans egna attityder och förväntningar på eleverna eller hur undervisningen bedrivs.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är jättebra. Deras rapporter blir ögonöppnare för alla med ansvar i skolan.

I vårt förslag till ny skollag täpper vi till lite av de hål som finns om just språkundervisningen. Det är för lätt att hoppa av idag, samtidigt som vi alla vet att språk blir allt viktigare i globaliseringens tidevarv. Det är inte bara matte vi borde bli bättre på, utan även språk.

Fram för mer och fler språk i skolan. Gärna mandarin och arabiska som modernt språk också.

1 kommentar:

Fredrik L sa...

Mais biensûr, monsieur Gerdau!
Jättebra att språken och undervisningen kommer på tapeten, med språk får man mycket lättare att skapa insikt i andra kulturer, t.ex.

Idag fick jag, på fullt allvar, höra av några föräldrar att de tyckte det är negativt att man på en av våra skolor i Sollentuna pratar engelska på skolgården. Helt spontant. Man tar sig för pannan...