31 maj, 2010

Helgutspel

Det kom två utspel om skolan i helgen.

Stockholmsmoderaterna diskuterade barngruppernas storlek i SvD och tvingades retirera dagen efter (SvD). Folkpartiet vill satsa 1 miljard kronor på att få 40 000 lärlingar.

Barnomsorgsutspelet blev väl inte så bra. I sak kan jag förstå hur de tänker, att det är fler faktorer än hur stor barngruppen är som avgör kvaliteten, men att sluta diskutera storleken går inte. Storleken har faktiskt betydelse också. Det kan inte vara hur många barn som helst i en barngrupp. Det viktiga är ju att komplettera med andra viktiga kvalitetsfaktorer och det är väl precis det som de landat i nu också.

Jag vet från min tid i Nacka att det inte fanns någon som helst korrelation mellan gruppstorlek och hur nöjda föräldrarna var med sin förskola. Mest samband fanns fanns det med förtroendet för ledningen och det stärkte mig i att vi måste jobba mer med att stärka förskolecheferna.

Lärlingsutspelet är intressant. Bra i sak, vi behöver fler lärlingsplatser. Vi har ju redan skapat 8 000, men fler är självklart välkomna. Också för dem som fyllt 20 skulle det behövas. Men att det ska behöva kosta 1 miljard kronor håller inte. Det går inte att köpa sig fler lärlingsplatser, eleverna måste söka också och det finns lite tomma platser här och där idag enligt de rapporter jag fått.

De nuvarande 8 000 platserna har vi gett ett extra statsbidrag på 25 000 kronor per plats för. Jag uppfattade det som smörjmedel för att komma igång, utveckling av nya kocept och utbildning av handledare på företagen. Det skulle också kunna gå som ersättning till företagen för att de tar emot lärlingen, men det är skolan som avgör.

Startskedet är ju över nu. Och det är inte dyrare att utbilda som lärling jämfört med traditionell skolförlagd yrkesutbildning. Om en vanlig plats på byggprogrammet kostar 90 000 kronor så ska det ju inte behöva kosta 115 000 kronor som bygglärling. Det finns väl inget skäl för staten att ta över kommunernas finansieringsansvar på det här sättet eller att säga att en viss utbildningsform ska kosta mer än en annan.

DN, SR, SVT,

Inga kommentarer: