16 oktober, 2008

Aj, aj, aj Stockholm. Inte bra.

Jag vaknade till att Stockholm nu ska införa betyg för fjärdeklassarna, rapporterat av SvD.

Jag gillar verkligen de skriftliga omdömena. Jag var ju först med att införa dem i Sverige 2000 och ser vilken betydelse de fått för Nackaelevernas goda resultat. Det blir tidig uppföljning och tidiga insatser när något går snett.

När vi ändrade reglerna i våras och sa att omdömen ska ges varje termin så var det med det uttryckliga kravet att det är rektorerna som ska avgöra hur de ska se ut - inte politiker. Man kanske tycker att det inte spelar någon roll, men det är faktiskt en stor skillnad. Om man ser det som ett pedagogiskt instrument mellan elev, lärare och förälder så ska det också utformas i samspel mellan dessa. Syftet med omdömena är att tydliggöra för föräldrarna hur det går för deras elever, inte att kommunen ska få en bättre bild av hur det går på skolnivå. För detta finns andra instrument, t ex nationella prov. Omdömena kan dessutom inte heller ge någon jämförande bild av hur det ser ut på skolnivå eftersom målen ser olika ut mellan skolorna, man gör saker i olika takt och olika ordning.

Nu går skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) för långt. Hon riskerar att skadeskjuta reformen när hon gör omdömena politiska i stället för en fråga för skolorna. Hon sabbar för oss som driver den här frågan på ett seriöst sett.

Om hennes beslut överklagas så kommer det att upphävas. Förordningstexten, som hennes partikamrat Jan Björklund utformat, är tydlig i vem som ska utforma omdömena. Därför Stockholm: lägg ned politiseringen och gör som det var tänkt i stället. Det gagnar saken betydligt mer. Om omdömena ska bli verkningsfulla redskap i elevernas lärande måste de få utformas på varje skola.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Jag gillar verkligen de skriftliga omdömena.
Jag var ju först med att införa dem i Sverige 2000 "

Men var det verkligen DU som var först?
Waldorfskolorna har ju alltid tillämpat skriftliga omdömen?

Och hur lyckades DU ensam införa detta i Nacka?

Mats Gerdau sa...

När man någon gång sträcker på sig och tycker att man gjort något bra så ska man uppenbarligen slås ned igen. Ingen får sticka upp i Anonyms Jantelagsvärld.

Ja, vem var först...?

Att som kommun införa skriftliga omdömen (eller skriftlig information som vi då kallade det) var nog Nacka först med. Jag var då initiativtagare och ordförande i barnomsorgs- och utbildningsnämnden, så viss upphovsrätt kan jag nog hävda tycker jag. Men vi var många som enades om att detta var en bra insats.