22 oktober, 2008

Innehållslösa ministersvar

Idag har jag fått svar på två av mina skriftliga frågor till ministrarna på utbildningsdepartementet, en om rektorsutbildningen som skjuts på framtiden och en om omfördelning av platser mellan högskolorna.

Inget av svaren är vare sig särskilt klargörande eller innehållsrikt.

Jan Björklund svarar om rektorsutbildningen att han ska avvakta rättsprocessen. Och så är det självklart. Men frågan handlar också om hur det kunde gå så snett att staten inte klarar en enkel upphandling. Utbildningsministern ger inget svar på det och inte heller någon indikation om ytterligare insatser. Det är inte bra att den viktiga rektorsutbildningen skjuts på framtiden och att köerna växer.

Lars Lejonborg svarar om högskoleplatserna att han ska följa utvecklingen och vid behov vidta åtgärder. Det var just de åtgärderna jag efterfrågade. Behovet är väl rätt givet redan, eftersom det finns högskolor som slagit i "taket" och inte får ta emot fler studenter medan andra har upp till 20 procent av platserna tomma. Så kan det ju inte fortsätta. Fakta är ju att det står platser tomma för 1,1 miljard kronor i år enligt prognosen och förra året blev det 1,5 miljarder över. Om studenterna hellre vill gå i Jönköping (som inte får ta emot fler), än i Luleå (som har massor av tomma platser) så borde det vara en rätt given åtgärd att omfördela platser till Jönköping.

Jag hade faktiskt förväntat mig lite mer.

Inga kommentarer: