13 oktober, 2008

Göteborg och skolpengen

Ju mer man tittar på skolpengsbeloppen i Göteborg, desto mer orimligt ser man att det är. Skolverket redovisar de belopp som kommunerna själva uppgett att man betalar ut till frigymnasierna. Allt redovisas program för program, så att det verkligen är äpplen som jämförs med äpplen och inget annat.

Göteborg är regelmässigt billigast, i synnerhet på program som många friskolor har. Göteborg har lägst skolpeng av alla 290 kommuner på Hotell- och restaurangprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet. Göteborg ligger näst lägst på Samhällsvetenskapsprogrammet och tredje lägst på Naturvetenskapsprogrammet. På Omvårdnads- och Mediaprogrammen är Göteborg fjärde lägst i landet.

Fordons- och Byggprogrammen ligger Göteborg däremot någonstans i mitten och det finns inte så många frigymnasier som erbjuder de utbildningarna. Kanske finns också ett genusperspektiv på det hela? Macho-Göteborg satsar inte på tjejutbildningar?

Man måste ju fråga sig om det är rimligt att tro att Göteborg har lägst kostnader av alla kommuner? Vissa stordriftsfördelar bör finnas och man kan skapa ganska optimala organisationer. Samtidigt är kostnadsläget högre i våra storstäder än på andra håll och det gäller både hyror och löner. Hur kommer det sig att lokalersättningen i Göteborg är 12 000 kr/elev på Teknikprogrammet, men 19 000 i Mölndal, 22 000 kr i Stockholm, 25 000 i Linköping och Simrishamn? Det går inte att vare sig förklara eller försvara.

Det är inte små summor det handlar om. Göteborg ger 54 000 kr/elev för Samhällsprogrammet, Stockholm 63 000 och Malmö 74 000. Stockholm ligger över 30 000 kronor högre på både Hotell- och restaurangprogrammet och Medieprogrammet. Varför skulle det vara 10 000 kronor billigare i Göteborgs innerstad än i Härryda, Mölndal och Lerum?

Att politiska prioriteringar spelar roll må ju vara hänt. Men att man satsar 30 000 kronor mer (40% mer!) och har lägre skatt i moderatledda Stockholm jämfört med sosseborgen Göteborg tror inte ens jag på.

Det finns bara en rimlig slutsats: Göteborg fuskar och gömmer undan pengar för friskolorna för att svälta ut dem. Det riktigt kliar i fingrarna att få ändra lagen så att Göteborg inte kan fortsätta på det här orättvisa sättet.

Inga kommentarer: