17 oktober, 2008

Socialdemokratisk gymnasie-Gosplan

Socialdemokraterna lanserar idag förslag om gymnasiet. Man vet inte om man ska gråta eller skratta, så dåligt är det faktiskt.

De vill att staten tar över finansieringen av gymnasiet och upphandlar av kommuner och andra utifrån de behov som finns i arbetslivet och så att man undviker överetablering av skolor.

Det här blir konsekvensen:

1. Elevernas valfrihet försvinner. De får inte avgöra vilken skola och vilken utbildning de ska gå i längre. Det blir statliga politiker som bestämmer var eleverna ska gå i stället. Det är nästan ännu värre än om det vore lokala politiker som avgör, de finns i alla fall närmare eleverna.

2. Friskolornas självständighet försvinner. De får lägga anbud på sin verksamhet och elevernas valmöjligheter försvinner. Oavsett hur bra och populär friskolan är så kan de bli av med uppdragen.

3. Det blir kortsiktigt. Det ser man i upphandlingen av komvux. Ofta är det för korta avtalsperioder, vilket gör att det blir bergochdalbana i kvaliteten. Anordnare åker ut och in och det blir ingen stabilitet och ingen vågar riktigt investera i vare sig lokaler eller personalens kompentensutveckling. Man kan ju bli av med uppdraget om något år. Gynnar definitivt inte kvaliteten.

4. Antalet platser på gymnasiet minskar kraftigt. De vill upphandla så att man blir av med "överetableringen". Den som förlorar på detta är eleverna, som får mycket svårare att komma in där de vill.
5. Det blir priskonkurrens med upphandlingar. Den som lägger lägst bud vinner och det gynnar definitivt inte kvaliteten. Därför föredrar jag kundval, där priset är fixerat och kunderna väljer, i stället för upphandlingar i all verksamhet som har med människor att göra.

Nej, socialdemokraterna har en övertro på centralstyrningens förträfflighet. Men hur ska elevernas intressen och behov kunna tillgodoses i en gigantisk Gosplan - de blir ju minst intressanta av alla?! Vem vet vad just Kalle eller Sofia vill och vilken typ av skola de trivs bäst i? Jo, Kalle och Sofia själva, med hjälp av föräldrar och goda vägledare. Inte staten.

Och vad löser förslaget för problem? Inget alls! Inte en enda elev kommer att lära sig mer om detta genomförs. Dagens stora avhopp och bristande kunskaper består om de får råda. Det är fel lösningar på fel problem. Men de blir av med de fria skolorna och det kanske är syftet också...?

Inga kommentarer: