25 augusti, 2008

Idiotstopp mot avgifter?

Rädda Barnen skriver idag på DN Debatt om avgifter i skolan. De uppfattar att det är ett stort problem. Det gör faktiskt inte jag. Visst förekommer det att man får betala femtio eller hundra kronor någon gång för bio- eller teaterbesök, för lägerskola eller så. Lite mer för att kunna åka skidor på en idrottsdag. Men hur vanligt är det? Och hur stor är problemet i verkligheten?

De stora problemen i skolan är att eleverna lär sig för lite och att för många känner otrygghet. I fredags rapporterade Skolverket om att fler elever är obehöriga till gymnasiet nu i höst jämfört med förra hösten. Det är ett stort problem. Det är fler som lider av otrygghet, som går med klump i magen till skolan varje morgon, än av att få betala några kronor någon enstaka gång.

För att inte förringa problemet så vill jag också markera att det ska vara obetydliga avgifter vid enstaka tillfällen, som lagen säger. Jag tycker att det är tillräckligt. Skolverket är ganska tuff i sin kritik mot skolor och kommuner som överskrider detta. Med den nya inspektionsmyndigheten som startar i höst så hoppas jag att man också kan ingripa mot kommuner som inte sköter sig på detta område.

Men att införa totalförbud mot en enda krona någon endaste gång, vilket Rädda Barnen och Makalösa Föräldrar och en del andra vill, det tror jag inte på. Det skulle lägga en död hand över mycket av utveckling och kreaktivitet i skolan. Skolan skulle bli mycket tråkigare. Kultur skulle försvinna, internationellt utbyte avstanna, idrottsaktiviteter tas bort. Är det så vi skapar en bättre skola? Eleverna skulle tillbringa ännu mer tid innanför skolans väggar och mindre i samhället utanför. Är det en önskvärd utveckling? Nej, det tycker inte jag.

Inga kommentarer: