27 augusti, 2008

Styrnäs friskola i Kramfors

En del tror att friskolor är ett storstadsfenomen och rycker därför lite på axlarna när vi pratar om behovet av bättre friskoleregler. De tror inte att det berör dem. Så fel de har.

Runt om i hela landet förekommer övergrepp på friskolorna, kommuner som utnyttjar sin storlek och sitt mentala och juridiska övertag för att köra över människor som vill skapa en bra framtid för sina barn. Jag har skrivit om Torsbys kamp mot Transtrands friskola. Fortfarande driver kommunen en rättsprocess för att stoppa skolan, trots att skolan fick tillstånd av Skolverket 2006. Det är en utnötningskamp som kommunen inte har något att förlora på, mer än sitt rykte. Skolan drivs av engagerade föräldrar och andra som gör detta på sin fritid, som inte är så insatta i all juridik (men snabbt blir det).

Torsby är bara ett av många exempel. Det finns hur många som helst.

Forsärlans skola i Bjuv kämpar för rättvisa bidrag och vinner i domstolarna. Nora kommun har fällts i domstol tre gånger för att de gett Borns friskola för lite pengar. Nu senast har jag läst om Styrnäs friskola i Kramfors. Kommunen har motarbetat skolan redan från starten. De ville inte att skolan skulle få starta. När skolan, på många föräldrars anmodan, också vill starta förskola säger kommunen nej. När skolan vill starta högstadium, säger kommunen nej. När skolan nu gör en ny framställan om att få starta förskola väntas kommunen säga nej igen. Och det är inte av kvalitetsskäl, utan helt av konkurrensskäl. Kommunen räknar platser i stället för att se till vad barn och föräldrar vill.

Det måste bli slut på det här oskicket nu. Det finns så många exempel på kommuner som motarbetar friskolorna att regelverket måste ändras. De långa rättsprocesserna som kommunerna driver tär oerhört på friskolorna. Att månad efter månad leva med för lite pengar och att inte veta om tillståndet ska försvinna i någon rättslig instans måste vara jättepåfrestande. Det skapar dessutom osäkerhet om framtiden. Man vågar inte göra investeringar och sata långsiktigt. Det blir svårt att anställa medarbetare, eftersom man inte vet om skolan får fortsätta. Skolan svälts ut.

Jag undrar hur någon kan försvara allt detta? Varför vågar inte socialdemokraterna ta den här debatten? Tycker de att det är ok att bete sig som Torsby, Bjuv, Kramfors, Nora...?

1 kommentar:

Anonym sa...

"Det finns så många exempel på kommuner som motarbetar friskolorna att regelverket måste ändras."

Moderaten Maria Stockhaus i Sollentuna är en sådan. Alltså en politiker som motarbetar nya friskolor att etablera sig. Hon sägs ha kommit överrens med Socialdemokraterna i kommunen att inte starta fler friskolor. Detta i inväntan av resultat rörande den anmälan som kommuen fått på sig när de påstås ha "skänkt" bort Norrviksskolan väldigt billigt till rektorn.

Vad säger du om detta Gerdau? Är detta moderat politik?????