20 augusti, 2008

Skola på dagen, fotboja på natten

Idag har vi släppt en delrapport med några förslag om Ungas villkor, som jag leder.

Huvudförslaget handlar om bättre karriärvägledning för att minska avhoppen på gymnasiet och få fler att välja rätt från början. Ett annat, litet, förslag handlar om att vi kan tänka oss GPS-sändare eller fotboja som påföljd för unga kriminella. Då kan man gå kvar i skolan och slipper skickas iväg på sluten ungdomsvård. "Skola på dagen, fotboja på natten", blev TT:s rubrik. Lite fyndigt. Men lite fel samtidigt. Fotbojan ska ju vara på hela tiden.

Idén med GPS:en är hämtad från England. Tanken är att den unga brottslingen ska kunna vara kvar i ett socialt sammanhang men ändå ha koll på var han eller hon befinner sig. Rörelsefriheten blir lite kringskuren, men så blir det om man begår brott. Ungdomsvård är inte det bästa för alla, det behövs fler möjliga sanktioner. Jag kan tänka mig ungdomar som dömts för mindre brott typ snatterier, småinbrott. Eller för medlemmar i olika gäng som har som syfte att slåss med andra gäng. Då skulle fotboja/GPS kunna vara en verkningsfull påföljd.

Det viktiga, om karriärvägledningen, ska jag utveckla lite mer i morgon.

Inga kommentarer: