17 september, 2008

185 miljarder till skolan

Skolverket presenterade idag statistik över kostnaderna för skolan förra året. 185 miljarder kronor för grundskolan, förskolan, gymnasiet, särskolan, komvux etc. Det är 3,8 miljarder mer än året innan, trots att staten dragit ned 600 miljoner på komvux.

LR:s och vänsterns beskrivningar av kraftiga besparingar stämmer alltså inte. Den skola som alltid omtalas ha resursbrist har i alla fall 185 miljarder kronor, mer än någonsin tidigare...

Man ska också komma ihåg att detta är före de olika statliga satsningarna, t ex Lärarlyftet och läsa-skriva-räkna-satsningen, kommit igång på allvar. I sammanhanget så verkar ju en del statliga satsningar lite futtiga. 10 miljoner för anti-mobbningsarbete är ju som en spott i Missisippi. Utan det totala perspektivet blir också debatten lite futtig. Som om allt gott alltid ska komma från staten och kommunernas satsningar inte finns. Sant är väl att alla kommuner inte sköter sig, men många gör det faktiskt.

Visst är de statliga satsningarna välkomna, de behövs som smörjmedel och igångsättare. Men de blir ändå bara promille av vad kommunerna satsar själva. Och LR:s krav på statliga specialdestinerade bidrag klingar lite falskt. Den stora resursökningen står kommunerna för, inte staten. Staten är ingen garant för mer pengar.

Av rapporten framgår också att kostnaden per elev i grundskolan ökat med 25% mellan 1991 (då kommunerna tog över ansvaret) och 2007, räknat i fasta priser. Lokalkostnaderna har bara ökat med 16%, det är alltså mat, böcker och annat som man satsar mer på. Den allmänna föreställningen att lokalkostnaderna är som en gökunge som äter upp alla pengar stämmer alltså inte alls. Det var så i början av 90-talet men inte längre. De som hävdar detta borde uppdatera sig lite.

Inga kommentarer: