02 september, 2008

Rädda Waldorflärarutbildningen

I våras avbröt Stockholms Universitet samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan om utbildning av Waldorflärare. När jag besökte Kristofferskolan i juni så trodde man att det skulle gå att lösa, men så blev det uppenbarligen inte. Inga studenter tas in i höst och nu hotas högskolan av nedläggning. Flera namnkunniga personer uppmärksammade detta på Brännpunkt för någon vecka sedan.

Det vore en förlust för Sverige och för skolan. Vi behöver pedagogiska alternativ, och därmed också lärarutbildningar som tillgodoser behovet av lärare med olika inriktningar. Om det inte utbildas Waldorflärare så hotas på sikt också alla Waldorfskolor.

Jag har sedan i somras försökt att få besked från utbildningsdepartementet om vad som görs för att rädda Waldorflärarutbildningen, men efter att bara ha fått lite svävande svar ställde jag en skriftlig fråga igår.

I bakgrunden finns ett tydligt uttalande från riksdagen, som alla utom socialdemokraterna instämde i. Riksdagen har sagt att man vill ha en lösning med Rudolf Steinerhögskolan om lärarutbildningen. Om nuvarande samarbete avbryts måste något nytt fram.

Stockholms Universitet uppger att skälet till det avbrutna samarbetet är ovetenskaplig kurslitteratur. Det borde ju vara rätt lätt att åtgärda. Högskoleverket kritiserade i och för sig inte detta när man gjorde en granskning av alla lärarutbildningar i landet i vintras, men det är bra att Stockholms Universitet har höga kvalitetskrav. Men att kasta ut barnet med badvattnet och strypa mångfalden verkar inte vara någon bra lösning.

22 kommentarer:

Anonym sa...

Så fint att du arbetar för fler alternativ. Då hoppas jag att du även kommer att lobba för Karolinska institutet ska anordna kurser i homeopati och reiki-healing?

Anonym sa...

Det går naturligtvis inte att åtgärda waldorflärarutbildningen genom att byta ut litteraturen. Waldorf bygger helt på livsåskådningen antroposofi. Det är än idag Rudolf Steiners tankar och idéer (och halvpsykotiska hallucinationer) antroposofernas världsbild kretsar kring. Och waldorf utan antroposofi är helt enkelt inte waldorf. Då är det, rätt och slätt, bara en skola. Den sk waldorfpedagogiken bygger på Steiners clairvoyanta insikter. Den går inte att rädda, och det går inte att göra den vetenskaplig.

Det är ärligt talat pinsamt att moderater, som ändå är måna om att inte slösa skattepengar på trams (eller?) , är beredda att kasta dyrbara resurser på hokus-pokus. Alla barn behöver bra skolor--vilket waldorfskolorna inte är--och resurserna behövs alldeles säkert på de lärarutbildningar som bygger sin verksamhet på vetenskaplig grund.

För bara några få år sedan fanns det inte någon waldorflärarutbildning på någon statlig högskola/universitet. Det beslutet som nu tagits av stockholms universitet är enbart en återgång till hur det var innan--antroposofer utbildar antroposofer (waldorflärare) på sina egna privata skolor. Det är inte statens sak att understödja, uppmuntra och framför allt inte arrangera den sortens andliga/religiösa verksamhet.

Hoppas moderaterna tar sitt förnuft till fånga, eller åtminstone läser på ordentligt om vad antroposofi är för något.
Se t ex
www.waldorfcritics.org

Thebee sa...

Vem är Zooey? Så här svarade hon nyligen på frågan på sin blog på internet:

"Jag är en sån som äter antroposofer till frukost :-) Välkommen tillbaka till blodbadet :D"

För en utförlig beskrivning av och svar på den WC-sajt Zooey/Alicia Hamberg nämner i sitt inlägg, se
Americans for Waldorf Education

För en kort beskrivning av Alicias bakgrund, som hon själv beskrivit den på internet, se Intervju med Zooey, bitter f.d. Waldorfelev.

För en kort introduktion till Waldorfpedagogiken, se
WaldorfSvar (under uppbyggnad).

För en mer utförlig beskrivning, se WaldorfAnswers

Mats Gerdau sa...

Waldorfpedagogiken är rätt väl etablerad runt om i världen och måste vara ett skolalternativ som föräldrarna kan välja mellan. Det är ett sätt att lära ut som passar vissa barn.

Zooey dömer ut alla Waldorfskolor som dåliga skolor och det får stå för henne. Den åsikten är i alla fall inte vetenskapligt belagd...

Eftersom Waldorfskolor funnits ett tag så finns ju viss erfarenhet att blicka tillbaka på och inte är det så att eleverna från Waldorfskolorna klarar sig sämre än andra eller blir sämre medborgare på något sätt.

Anonym sa...

Nej, Mats Gerdau, om antroposoferna ska hålla en utbildning på akademisk nivå--då är det de som ska bevisa att det de gör har vetenskapliga belägg. Om antroposoferna vill peka på att waldorfskolor är lika bra som andra skolor, och att deras "pedagogik" är lika bra som annan pedagogik, då är det upp till dem! Inte upp till mig! Och så länge de inte kan göra detta, så är det inte statens sak att finansiera deras verksamhet. Waldorfpedagogik har precis lika mycket vetenskapligt stöd som homeopati, healing och en rad andra pseudovetenskapliga discipliner.

Jag antar att du har tagit del av "forskningen" som visar att waldorfelever klarar sig lika bra som andra. Då vet du nog också kvaliteten på den forskningen. (http://www.vof.se/aktuellt.php#notis344)

Thebee som kommenterar ovan är en stalker som hänger efter och trakasserar och försöker tysta all debatt om waldorf, antroposofi och Steiner. Han är den antroposofiska sekten personifierad--och han är en obehaglig typ. Jag kan inte rekommendera någon att öppet kritisera waldorfrörelsen, för då har de honom efter sig.

Anonym sa...

Att notera är att thebee själv är upphovsmannen till alla infosidorna om waldorfpedagogiken,

waldorfanswers
americans4waldorf
thebee.

Samtliga sidor är hans egna. De är inte "beskrivningar" av waldorfpedagogiken utan en antroposofs propagandasidor.

Anonym sa...

"Stockholms Universitet uppger att skälet till det avbrutna samarbetet är ovetenskaplig kurslitteratur. Det borde ju vara rätt lätt att åtgärda."

Det var godtroget sagt, Mats Gerdau. Waldorf är en antroposofisk verksamhet. Antroposofin bygger på Rudolf Steiners andliga uppenbarelser och är till sin essens ovetenskaplig. Det är naivt att tro att man kan plocka bort pseudovetenskapen ur en antroposofisk verksamhet och tro att den kommer att förbli antroposofisk. Utan pseudovetenskap ingen waldorf - så enkelt är det.

emanuel sa...

Du skriver att:

"Jag brinner för att våra barn och ungdomar ska få en så bra start i livet som möjligt".

Jag delar ditt engagemang. Därför förstår jag inte hur det då är möjligt att förespråka något så kvalmigt som antroposofisk pedagogik. Är du verkligen så naiv att du tror att det blir något kvar av Waldorf om man tar bort andesynerna?

Har du läst Rudolf Steiner?

Mats Gerdau sa...

Som politiker är jag ute efter att vi ska ha bra skolor. Bra skolor med olika pedagogik och inriktning. Det inkluderar bra Waldorfskolor.

Skolverket följer upp kvaliteten i skolorna i landet, och Waldorfskolorna. Skolverket riktar inte större kritik mot dessa än mot andra, snarare mindre än mot de flesta kommunala skolor.

Dessutom kan jag ju tillägga, vad det nu kan vara värt, att jag aldrig sett "andesyner" på alla de Waldorfskolor jag besökt eller hört någon av alla de elever därifrån jag pratat med tala om dem heller.

Ni som är emot Waldorfskolorna gör det för att ni inte gillar tankarna bakom. Jag avslöjar gärna min okunnighet om omständigheterna till Waldorfpedagogikens uppkomst, men tycker inte att det är så väldigt avgörande. Det viktiga är kvaliteten i den undervisning som faktiskt bedrivs, att den är vetenskaplig och saklig. Så är det med de olika religiöst inriktade skolorna också. Det ligger väl andesyner, uppenbarelser bakom religioner också, men att gå så långt som att man därmed utrangerar alla sådana skolor som ovetenskapliga och dåliga tycker jag faktiskt är rätt idiotiskt. Då är man inte ute efter bra kvalitet i skolan längre, utan efter att bli av med alternativen och likrikta skolan. Kanske är det så?

Anonym sa...

Mats Gerdau:

Du blandar ihop frågan om hur undervisningen bedrivs på waldorfskolor med frågan om hur waldorflärarutbildningen bedrivs på universitetet. (Jag antar att proffspolitiker gör den här typen av sammanblandningar så ofta att de inte ens tänker på dem.) Det är den sistnämnda frågan som saken gäller. Stockholms universitet (SU) har beslutat att avbryta waldorflärarutbildningen eftersom den är alltför ovetenskaplig. Waldorflärarkandidaterna får delvis lära sig rena felaktigheter, och undanhålls dessutom moderna vetenskapliga rön om barns utveckling och inlärning, hävdar företrädare för SU. Håller du med om detta eller ej?

Din jämförelse med andra religiösa friskolor bygger på samma sammanblandning: frågan var om lärarutbildningen är vetenskaplig eller ej. Såvitt jag vet finns inga uttalat kristna lärarutbildningar i Sverige. Därför kan man inte kritisera kristna skolor från lärarutbildningssynpunkt. (Man kan kritisera dem på andra sätt, men det är en separat diskussion.) Däremot finns det en speciell antroposofisk lärarutbildning, nämligen waldorflärarutbildningen. Frågan är om vi ska ha sådan utbildning vid våra statligt understödda högskolor trots att den inte vilar på vetenskaplig grund. Jag tycker inte det. Vad tycker du?

"Dessutom kan jag ju tillägga, vad det nu kan vara värt, att jag aldrig sett 'andesyner' på alla de Waldorfskolor jag besökt eller hört någon av alla de elever därifrån jag pratat med tala om dem heller."

Jag ska tala om vad detta är värt: ingenting. Vem har påstått att man lär ut andeskådning i waldorfskolor? Ingen, såvitt jag vet. Att lära ut andeskådning till barn strider för övrigt mot den antroposofiska läran (dvs. strider mot Rudolf Steiners andeskådningar). Vad jag och många andra bestämt hävdar är att waldorf bygger på Steiners andeskådning, och att det verkar omöjligt att plocka bort de ovetenskapliga inslagen i waldorflärarutbildningen och fortfarande kalla det waldorf.

Thebee sa...

Zooey kritiserar Bo Dahlins studie av Waldorfelever, med hänvisning till dess initiering och finansiering av en Waldorfrelaterad fond och Dahlins antroposofiska sympatier.

Vad hon inte talar om är att hela projektet följdes av en referensgrupp av två professorer i pedagogik som inte har någon koppling till vare sig antroposofi eller Waldorfpedagogik, vilket klart framgår av studierapportens förord.

Ett första manus till forskningsrapporten granskades också av en tredje professor i pedagogik, som inte heller har någon koppling till Waldorfpedagogik (en före detta generaldirektör för Skolverket).

Mats Gerdau sa...

Nej, jag blandar inte ihop frågorna alls. Det är du som gör det. Om du läser kommentarerna noga ser du att kritiken från Zooey, anonym, Emanuel rör Waldorfskolorna som sådana, inte lärarutbildningen. Det är dessa argument jag bemött och bl a jämfört med religiösa skolor.

Anonym sa...

Att du går i polemik mot de som kritiserar waldorfskolorna i sig ligger utanför upprinnelsen till ditt ställningstagande.

Utbildningen avslutas pga bristande vetenskaplig grund där rena felaktigheter lärs ut.

Anser du detta vara felaktiga grunder?

Som kommentar kan tilläggas att grunderna för waldorfpedagogiken svårligen kan omdanas i vetenskaplig dräkt och fortfarande kallas waldorfpedagogik, men det är inte det som är motiveringen. Motiveringen är att utbildningen är fullkomligt undermålig. Ändå tycker du den skall försvaras för att barnen skall få en bra skola, vilket känns fullkomligt absurt.

Mattias,
Lärare i skolans senare år.

Anonym sa...

Mats Gerdau,

Jag kan ge dig rätt i att vissa kommentarer gällt waldorfskolan lika mycket som waldorflärarutbildningen. Zooeys kommentarar handlar om bägge delarna. Mina kommentarer handlar däremot enbart om waldorflärarutbildningen (anonym den 11 september 00:20; anonym den 11 september 12:50). I mitt första inlägg skrev jag visserligen "Waldorf" utan närmare specifikation, men det jag hade i tankarna var alltså waldorflärarutbildningen -- det är ju detta som som ditt ursprungliga inlägg handlar om. Jag skulle tro att även emanuel har waldorflärarutbildningen i tankarna när han skriver "Waldorf", men detta kan jag naturligtvis inte veta säkert.

Låt mig alltså få upprepa mina frågor till dig angående waldorflärarutbildningen:

1. Waldorflärarkandidaterna får delvis lära sig rena felaktigheter, och undanhålls moderna vetenskapliga rön om barns utveckling och inlärning, hävdar företrädare för SU. Håller du med om detta eller ej?

2. Oavsett vad du svarar på fråga 1: Tycker du att utbildningen vid våra statligt understödda högskolor ska vila på vetenskaplig grund?

Jag beklagar att jag uppträder anonymt, men jag vill inte bli utsatt för trakasserier från waldorfkramarna.

Jonas sa...

Mats,

det är bra med politiker som jobbar för bättre skolor. Fortsätt gärna med det. Dock stödjer jag till fullo SUs beslut. Eftersom utbildningen inte vilar på vetenskaplig grund, är det inget som universitetet sysslar med. Jag hoppas även att inget annat universitet tar upp det som SU lade ifrån sig. På våra svenska universitet och högskolor ska man syssla med vetenskap, inte andesyner. Kristna friskolor bygger också på andesyner, det sant. Men de är i alla fall ärliga med det, antroposofin försöker gömma undan det faktum att de är en religion och inget annat. Dessutom en väldigt vetenskapsfientlig religion som bland annat är mot vaccinering av barn.

Mångfald och alternativ är bra, men till en viss gräns. Jag tycker om det faktum att landstingen erbjuder vård baserad på vetenskap och inte homeopati (som antroposoferna sysslar med) eller annat kvacksalveri. Av samma anledning bör skolan syssla med vetenskap. Eller i alla fall lära ut vetenskap. Barnen ska inte få höra att världen består av de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Att försöka bota öroinflammation med rölleka fungerar inte, även om Rudolf Steiner påstod det. Antroposofin baseras på vad Rudolf Steiner sade precis som kristendomen baseras på bibeln. Antroposofin är med andra ord lika dogmatisk som andra religion, men kristendomen är i alla fall ärlig med det.

Mats, läs gärna på lite om waldorfpedagogik och antroposofi, och inte bara de hyllningsberättelser man hittar hos antroposoferna själva. Bra början hittar man på http://www.vof.se/links.php en bit ner på sidan under "Antroposofi".

Med vänliga hälsningar

/Jonas

Mats Gerdau sa...

Mattias, jag tycker självklart att utbildningen vid våra universitet och högskolor ska ha hög kvalitet och vara baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Så är det tyvärr inte överallt idag. Det riktar Högskoleverket också regelbundet kritik för mot olika utbildningar, bl a lärarutbildningarna nyligen (dock inte den som drivs vid Rudolf Steinerhögskolan). Eftersom samarbetet nu avbrutits så hoppas jag att Waldorflärarutbildningen kommer till stånd på något annat sätt. Till skillnad från dig så tror jag att det går att arrangera en Waldorflärarutbildning som uppfyller kvalitetskraven. Jag försvarar ingen dålig utbildning, vare sig i högskolan eller grund- och gymnasieskolor.

Anonym, du har fått en del svar ovan också. Du verkar göra en distinktion mellan Waldorflärarutbildningen och Waldorfskolor, jag förstår den inte riktigt. Hur kan man försvara den ena men fördöma den andra?

Jonas, du skriver mest om hur du uppfattar Rudolf Steiners verksamhet, inte om Waldorfskolor och Waldorflärarutbildningen. Waldorfskolor vaccinerar barn på samma sätt som kommunala skolor. Fysik, kemi, biologi, matematik förekommer där som på andra skolor och eleverna som kommer därifrån är ofta väl så förberedda för gymnasiet som andra elever.

Slutligen - jag har besökt ett antal skolor med Waldorfpedagogik under mina 17 år i skolpolitiken och faktiskt aldrig sett det ni förfasar er över. Och, ska jag tillägga, jag är vare sig medlem i kyrkan eller något annat samfund och jag har inte heller valt Waldorfskolor åt mina barn. Jag tycker bara att de skolorna också ska få finnas, den pedagogik som finns där passar vissa barn.

Anonym sa...

"Anonym, du har fått en del svar ovan också."

Ja, jag fick svar på fråga 2. Det gläder mig att du inte stödjer ovetenskaplig utbildning. Fråga 1 fick jag däremot inte svar på. Skulle du kunna svara på den frågan?

"Du verkar göra en distinktion mellan Waldorflärarutbildningen och Waldorfskolor, jag förstår den inte riktigt."

Jag beklagar att du inte förstår. Själv tycker jag att distinktionen är både enkel och viktig. Om man t.ex. försvarar ovetenskaplig waldorflärarutbildning med att "waldorfelever klarar sig lika bra som andra elever" har man inte förstått distinktionen, och debatten blir bara rörig.

"Hur kan man försvara den ena men fördöma den andra?"

Jag har inte gjort det, så jag vet inte varför du frågar. Jag har bara försökt att hålla olika frågor separerade, så att debatten inte ballar ur med, till exempel, irrelevanta Skolverksrapporter slängda till höger och vänster.

"Till skillnad från dig så tror jag att det går att arrangera en Waldorflärarutbildning som uppfyller kvalitetskraven."

Jag tror inte att det går. Jag bedömer att processen att bli waldorflärare är en essentiellt antroposofisk verksamhet, och jag är säker på att antroposofin är en essentiellt ovetenskaplig (och pseudovetenskaplig) lära. Jag skulle gissa att vi gör olika bedömningar av detta därför att jag vet mycket mer om antroposofin än du.

Men den som lever får se.

Mats Gerdau sa...

Jag uppfattar att du anonym är emot såväl Waldorflärarutbildningen som Waldorfskolor. Här skiljer vi oss åt. Jag tycker att de har ett existensberättigande, det tycker inte du.

Utifrån detta så tycker inte jag att det är så relevant att separera diskussionen i att antingen gälla Waldorflärarutbildningen eller Waldorfskolor. Du är ju emot båda.

Beträffande SU:s bedömning av utbildningen vid Rudolf Steinerhögskolan så förutsätter jag att den är korrekt gjord. Jag hoppas att de har samma höga krav på all annan lärarutbildning också. De får mycket att städa upp efter Lärarhögskolan.

Anonym sa...

Tack för svar på fråga 1.

"Utifrån detta så tycker inte jag att det är så relevant att separera diskussionen i att antingen gälla Waldorflärarutbildningen eller Waldorfskolor. Du är ju emot båda."

Det här tycker jag var ett underligt argument. Oavsett om jag är emot båda eller ej, så är ju du uppenbarligen för waldorfskolor men emot den ovetenskapliga waldorflärarutbildningen (och jag kan berätta för dig att all waldorflärarutbildning som hittills givits i Sverige har varit ovetenskaplig, det är bara det att den alltid hållits om ryggen av okunniga politiker). Så du borde i hög grad vara betjänt av att man skiljer mellan waldorfskolor och waldorflärarutbildningen, så att du kan försvara waldorfskolorna trots att du inte tror att waldorflärarutbildningen är och varit vetenskaplig.

Jag önskar att de mothugg du har fått i denna blogg kunde få dig lite intresserad av att sätta dig in i vad waldorfpedagogiken vilar på för grund. Det finns enligt min bedömning inte någon esoterisk eller religiös rörelse i Sverige som har så oförtjänt gott rykte som antroposofin.

Hanna sa...

Jag gick i en välkänd Waldorfskola. Många i min klass kunde inte stava eller läsa ordentligt _efter gymnasiet_ ens. Jag kunde läsa när jag började skolan vid 6 års ålder, men uppmuntrades att inte göra det. Vi fick inte använda streck när vi ritade i lågstadiet, endast vattenfärger i abstrakta mönster. Jag ritade vid ett tillfälle en ponny och fick skäll för det. Och vi ansågs vara "för små för mörka färger som blått och grönt". Vi fick därför hålla oss till gult, orange etcetera i första klass. Många av klasskompisarna kunde inte enkel huvudräkning, kunde inte räkna procent, kunde ingen engelska - alls. Och detta _efter_ Gymnasiet. En del av dem har lärt sig detta senare, på egen hand. Alla i klassen hade dock bra betyg när de gick ut. Märkligt, va? Sanningen är: Deras lärare gav dem toppbetyg i dessa ämnen ändå. Gräv i det, om ni vill ha bevis svart på vitt. I samma skola var jag själv med om påtvingad läke-eurytmi, där jag hölls fast (som barn). Vi bad till gud varje dag i klassen och fick lära oss om reinkarnation och karma. Bland annat att den som är utvecklingsgsstörd blivit sådan pga sina gärningar i tidigare liv.Istället för att träna läsning, skrivning, matte etcetera, fick vi spinga runt i skogen och spela på lyror, harpa och gong-gong, medan lärarna, utklädda i färgstarka yllesjalar, jagades oss så att vi sprang i panik. Det kallas Drakleken och anses väldigt andligt och fint. Vi fick också dansa med sidensjalar för att stärka vår andlighet och hälsa. Själv hade jag hellre haft lektioner... Skolan finns i Järna och hyllas världen över helt okritiskt av medierna. DN mfl dagstidningar borde gräva mer i detta. I min skola slapp pedofiler bli anmälda, det gick rykten om flera lärare, men skolledningen vägrade anmäla dem utan "skötte utredningen internt". Det vill säga allt sopades under mattan. Tyvärr får de flesta föräldrar till Waldorfelever bara höra om kreativitet och individualitet, men inte mycket om de religiösa aspekterna inom antroposofin. Bara de mest inbitna antroposoferna känner till vad som verkligen pågår. Och få utomstående vet att det är en sekt i det närmaste. Det är astrologi som styr odlingarna vid Saltå Kvarn - ett märke som i stort sett har monopol på ekologiskt mjöl etc på Coop idag. Det är astrologi, samt idéer om reinkarnation och karma, som styr undervisningen i Waldorfskolorna! Min skola låter kanske extrem, men den har mycket hög status bland antropsofer, och pedagogiken är densamma överallt. Ibland dock lite mer i hemlighet... Mycket märkligt försigår i det haussade antroposof-Järna: Psykiskt sjuka människor uppmanas att inte uppsöka psykiatrin, utan istället äta homeopoatisk medicin (helt verkningslösa sockerpiller), samt "acceptera sin karma" (man mår som man mår pga sina egna handlingar i andra liv, menar antroposoferna). Och cancer kan man bota med rökta enbär. Kom igen - är det verkligen denna "pedagogik" vi vill ha som alternativ till det (medges) förlegade skolsystemet? Inte jag, och jag talar av egen erfarenhet. tack för ordet.

blackbird sa...

Det anstår dig inte som politiker att ignorera inlägg som Hannas ovan, Mats Gerdau. Det är din rätt att göra vad du behagar på din blogg dock - men det anstår dig inte.
Att du inte sett "andesyner" eller andra konstigheter på waldorfskolor, betyder detta att dessa konstigheter inte kan existera? Är frånvaro av bevis bevis på frånvaro? Det håller inte i den akademiska världen så tillvida din undersökning inte är total, och det tycks den inte vara.
Jag är själv gammal waldorfelev. Jag tillbringade mina första sju terminer på en waldorfskola, och det är den värsta tiden i mitt liv. Jag hade tur att jag inte bara blev psykiskt misshandlad, för det var den fysiska misshandeln (alltså av lärare) som gjorde att sjuksystern på skolan slog tyst larm genom att ringa min mor. Skulle det som pågått på den skolan filmats, så skulle ett antal antroposofer blivit fängslade.
Ej otippat så stod jag inte ut i skolan, varför jag skolkade. Härav fick jag varje morgon lämna in mina skor till fröken, för att förhindra att jag skulle springa iväg - vilket endast resulterade i att jag sprang barfota. Vid tio/elva års ålder försökte jag genom att gå i vasst grus härda undersigan av mina fötter, så att jag skulle bli oberoende av mina skor. Tro mig nu, herr skolpolitiker, du vet inte vad du tycker till om. Jag tvivlar inte på att du egentligen vill väl, men det räcker inte. Okunskap är farligt.

Gränsen mellan partilojalitet i sakfrågor å ena sidan och moral å andra sidan, tangerar du när du i okunnighet tar ställning i en så här pass viktig fråga.

Vänliga hälsningar.

Mats Gerdau sa...

Jag försvarar verkligen inte lärare som tar skor för elever, jagar dem i skogen, bedriver andeutdrivning och annat som Hanna och blackbird skriver om. Och jag tvivlar inte alls på att ni haft en förskräcklig skolgång.

Ni hävdar att detta är Waldorfs kärna, jag delar inte den uppfattningen. Jag har mött många som gått i Waldorfskolor och varit väldigt nöjda. De har inte samma upplevelse som ni har.

Det finns tyvärr elever som vantrivs, mobbas, utfryses i den kommunala skolan också, elever som kan beskriva fruktansvärda upplevelser men ingen av oss skulle väl döma ut den kommunala skolan helt och hållet för det?

Det finns bra och dåliga kommunala skolor och det finns säkert bra och dåliga Waldorfskolor också. Det är viktigt med en ordentig och effektiv inspektion som har möjligheter till sanktioner mot dålig kvalitet tycker jag. Det är bästa garanten för god kvalitet i skolan. Inte förbud mot Waldorf.