11 september, 2008

Besök i London

Är i London nu på ett två dagars besök för att dels höra mer om den brittiska Labourregeringens planer på att privatisera skolor och dels få del av deras erfarenheter av gps-fotbjoa för unga brottslingar.

Det är ju lite intressant att det är Mona Sahlins partikompisar i England som vill "sälja ut skolor", "skänka bort statlig egendom" eller hur man vill uttrycka det. De ser det som ett sätt att höja kvaliteten. De kallar det School Academy och innebär att kommunala högstadier/gymnasier som har låga resultat antingen rivs eller byggs om helt och en ny stiftelse kommer in och driver skolan. De får dessutom de nyupprustade skollokalerna och marken. Svenska Kunskapsskolan ska gå in och ta över några skolor, som första utländska skolanordnare. Om man jämför med Tibble gymnasium som avknoppades förra året ser man stora skillnader. Tibble hyr fortfarande sina lokaler av kommunen och den avknoppade skolan "fick" inget startkapital eller så av vare sig staten eller kommunen utan är hänvisad till att man kan attrahera elever för att därmed få skolpeng. Då var det ett himla liv på både sossar och folkpartister. I England går sossarna mycket längre än så...

Vi fick också veta att de stora partierna i England nu tävlar om att vara mest "svenska" vad gäller skolpolitiken. Alla tilltalas av vårt friskolesystem och om Tories tar över, vilket alla mätningar indikerar, så kommer ett likartat system att införas i England. Men även Labour tittar på oss i Sverige. När jag var kommunalråd träffade vi företrädare för Blairs kansli för att förklara mer om hur det fungerar och det är väl så att de gärna ser att fler kan välja skola än bara dem med riktigt stora plånböcker.

Idag blir det YJB, Youth Justice Board. Här har vi nog mycket at lära av England. Vårt system för hantering av unga kriminella är inte särskilt framgångsrikt.

Inga kommentarer: