23 januari, 2009

Bästa gymnasiet?

De senaste dagarna har flera tidningar (DN, SvD) skrivit en del om man nu med en ny söktjänst på SKL:s web där man kan hitta "bästa gymnasiet".

Det är bra med ranking mellan skolorna. Jämförelser stimulerar till förbättringar. Men det borde verkligen vara lite mer nyanserat än så här. Det är ju inga nya siffror än de som redan finns på skolverkets web och de säger verkligen inte allt.

Lite bestört blir jag av mediavinklingen. Är media så enfaldig? Är bästa skolan endast den där eleverna har högst slutbetyg, minst antal avhopp och störst behörighet till högskolan. Jag har åtminstone fyra grava invändningar mot detta.

För det första tar det ju ingen hänsyn alls till elevernas förkunskaper. Om det bara är elever med MVG från grundskolan som går till ett visst gymnasium och resultaten också där är på MVG-nivå så innebär ju inte det att den skolan är bäst i landet. Gymnasier som tar emot elever som knappt fått näsan ovanför vattenytan men får dem igenom gymnasiet med ett snitt på VG har kanske gjort en ännu större insats. Förutsättningarna är ju så olika. Det mäter inte kunskapsutvecklingen, sk "value added". För grundskolorna finns sk SALSA-värden som tar hänsyn till elevernas bakgrund och det är ett sätt att försöka korrigera, det borde man ta fram på gymnasienivå också.

För det andra så är ju inte behörighet till högskolan i sig ett mått på hög kvalitet. För ett gymnasium med många yrkesprogram kanske andelen som får jobb direkt efter gymnasiet är ett bättre mått? Högskola är ju inte det första man tänker på om man går fordonsprogrammet exempelvis.

För det tredje så finns det inget mått som talar om vad kunden - eleverna - tycker om sin skola. Skolan är faktiskt så mycket mer än bara undervisning. Trivs man? Är lärarna bra? Hur är stämningen, traditioner, kringaktiviteter etc? Det vet ju alla att det skiljer mellan Uppsalas rika nationsliv och Stockholms (obefintliga) studentliv. Så är det till viss del på gymnasiet också.

För det fjärde finns inget mått som talar om vad "avnämarna" tycker, dvs de som tar emot ungdomarna efteråt. Det kan vara arbetsplatser, högskolor etc. Är ungdomarna rätt utbildade?

Alltså: bra med rankning men fler mått behövs, mått som involverar både avnämare och elever. Då först kan det här bli riktigt bra. Dags att ta nästa steg, SKL.

1 kommentar:

Anonym sa...

vill du se en sida som tar upp fler parametrar, gå in på
www.skolvalet.com
Även om inte alla parametrar är med, som man kunde önska, tar de upp mycket mer och gör det på ett mer lättöverskådligt sätt.