30 januari, 2009

Hurra för förskolan

Nu har regeringens förslag om allmän förskola för treåringar och barnomsorgspeng kommit. Hurra!

Allmänna förskolan är ett sätt att bättre ta tillvara de små barnens lust och förmåga att lära. Nu sänker vi åldern för när förskolan ska vara tillgänglig för alla barn från 4 års ålder till 3 år. Vi moderater har drivit denna fråga hårt, även om det funnits visst motstånd internt. Kanske är det en effekt av ”nya moderaterna”, jag vet inte. Det finns ett stort stöd i partiet för detta i alla fall och jag är jättenöjd.

Jag tycker att man kan knyta an till en gammal bra tradition i partiet. Tidigare slog vi vakt om deltidsförskolorna (”lekis”) som var mer pedagogiskt inriktad verksamhet ett antal timmar per dag. De försvann i och med utbyggnaden av dagis, och då försvann en hel del av pedagogiken tyvärr. Nu får man både och. Mer lärande och trygg omsorg när föräldrarna jobbar.

Barnomsorgspengen är till för att skapa mer valfrihet för barnfamiljerna. Nu ska man kunna välja friare hur man vill att barnen tas om hand. Det ska inte vara upp till kommunens nåder man får välja det ena eller andra alternativet. Eller kanske välja förskola i grannkommunen.

Föga förvånande är Lärarförbundet positivt till allmänna förskolan men negativ till barnomsorgspengen. De tror att förskolan kommer att dräneras på pengar. Varför denna rädsla? Tror de inte på förskolans förmåga attrahera barnfamiljerna? Det gör jag, verkligen! Införandet av vårdnadsbidraget, som SvD rapporterade om idag, ledde inte till en massflykt från förskolan. Lite löjlig vinkling att det är 90% mammor som tagit ut vårdnadsbidraget. Hade någon trott något annat? Det mest förvånande borde ju vara att det inte är fler som använder det. 1 429 familjer, 2% av det möjliga antalet, mot förmodade 15%. Jag är inte förvånad, jag såg samma sak i Nacka när vi införde vår modell av "familjedaghem för eget barn".

Det här visar det jag sagt hela tiden, att förskolan har en väldigt stark position. De fåtal familjer som vill ha något annat alternativ några månader måste väl kunna få det utan att världen går under? Sträck på ryggen i stället, Lärarförbundet! Tro på förskolan! Om inte ni gör det, utan tror att föräldrar måste tvingas dit genom att alla alternativ motas bort, hur ska då alla andra kunna göra det?

Inga kommentarer: