29 januari, 2009

Indoktrinering i skolan

Jag fick ett nyhetsbrev om aktuell skolforskning från Skolporten idag. Där presenteras bl a en ny avhandling om innehållet i läroböcker i svenska för invandrare. Jörgen Mattlar på Uppsala Universitet har gått igenom ett antal läroböcker och hans bild är rent skrämmande. Titeln på avhandlingen heter Skolbokspropaganda och säger väl egentligen allt.

"Politisk indoktrinering på allra högsta nivå" säger forskaren själv. Socialdemokraterna hyllas, andra partier nämns inte. Man ska lära sig uttala socialdemokratiska ungdomsförbundet, som om det vore livsnödvändigt i vokabulären.

Visst har jag haft på känn att det är lite för mycket röd propaganda mot invandrarna från samhällets sida, men att få det bekräftat av forskare så här känns lite skrämmande. Är vi i Sverige år 2009?
Jag tycker att Skolinspektionen ska granska läromedlen - inte bara förekomsten utan också innehållet - när de inspekterar skolorna. Det finns faktiskt ett mycket tydligt uppdrag i läroplanen om allsidighet och saklighet. Vart tog det vägen i dessa böcker??? Och varför har inte inspektionen larmat om detta?
Det är lätt att jämföra med religiösa friskolor. Där pågår en ständig debatt om de indoktrinerar eleverna eller inte, Skolinspektionen har ögonen på dem hela tiden med regelbundna besök och granskningar av allsidigheten i undervisningen. I det stora hela har de haft rätt lite att anmärka på.
När det handlar om SFI och svenska för invandrade gymnasieelever så är det helt tyst. Jag tycker att det är minst lika viktigt att de också får en allsidig och saklig undervisning. De får en bild av Sverige som inte stämmer, vi gör dem en otjänst och påverkar dem otillbörligt om undervisningen byggs på sådana här läromedel.
Religiösa friskolor har knappt 8 000 elever, medan SFI har 65 000 deltagare. Kanske man skulle ägna lika mycket uppmärksamhet åt allsidigheten och sakligheten även här?

Inga kommentarer: