20 januari, 2009

Saboterar s Lärarlyftet?

2005 lanserade moderaterna det som senare skulle komma att bli Lärarlyftet, en rejäl förstärkning av lärarnas möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling. Vårt förslag blev regeringens politik och Lärarlyftet startade hösten 2007. Hittills har 3,2 miljarder kronor avsatts för åren 2007-2010, den största satsningen på fortbildning av lärare någonsin.

Nu har jag fått uppgifter från Skolverket om hur mycket – eller lite – varje kommun deltog i Lärarlyftet 2008. Fortfarande är det tyvärr så att 24 kommuner inte deltar i Lärarlyfter över huvudtaget. Endast 47 kommuner deltog i princip fullt ut. Av de 615 miljonerna som fanns avsatt för år 2008 användes bara 288, 63 procent.

Man kan fråga sig om socialdemokraterna medvetet saboterar den här satsningen på att förbättra skolan. Det går nämligen inte att se så många andra förklaringar till att deltagandet varierar så kraftigt mellan kommunerna. Det finns exempel på bra och dåliga kommuner i hela landet och grannkommuner som prioriterar helt olika trots likartade förutsättningar. Det handlar om intresse och engagemang och det förefaller påtagligt mycket svalare i de kommuner där era partikamrater styr. Moderatledda Boden utnyttjar exempelvis 99 procent av pengarna, medan grannen och socialdemokratiskt styrda Luleå bara utnyttjat 22 procent.

I genomsnitt har de moderatledda kommunerna använt nästan 70 procent av pengarna medan de som styrs av socialdemokrater bara utnyttjat hälften av vad som är möjligt. Av de 24 kommuner som inte deltar alls i Lärarlyftet är endast en moderatledd.

Lärarna i Malmö – och i förlängningen även eleverna i Malmö – gick miste om fortbildning för 8,3 miljoner kronor förra året. Om blåa Kristianstad, Simrishamn och Vellinge deltar fullt ut borde väl även röda Malmö kunna göra det? Med tanke på de särskilda utmaningar som finns i Malmö så kanske behovet av att delta dessutom är ännu större just där.

Borlänge, Katrineholm, Piteå, Södertälje och Östersund är exempel på andra s-kommuner där engagemanget förefaller lågt och som inte tar vara möjligheten att förbättra skolan och därmed går miste om mångmiljonbelopp.

De stora skillnaderna mellan moderata och socialdemokratiska kommuner är ett faktum. Undantag finns givetvis, en och annan blå kommun som inte är så bra och en och annan röd kommun som satsar rejält. Den dominerande bilden är ändå att moderatledda kommuner är mer engagerade i lärarnas kompetens än vad socialdemokratiska kommuner är.

Är det så att den pratiska politik som drivs i exempelvis Malmö speglar den attityd som råder bland socialdemokraterna, att det här med kompetens bland lärarna inte är så viktigt och därför tackar nej till statsbidrag för att förbättra skolan?

Jag har skrivit ett öppet brev till sossarnas Mona Sahlin och Marie Granlund om detta idag. Hoppas på svar, frågan är rätt intressant. Vad har de för förklaringar till att s-kommuner inte verkar så intresserade av lärarnas kompetens?

Inga kommentarer: