16 januari, 2009

Friskolestart utan tillstånd

Med braskande rubriker skriver SvD idag att friskolor startar utan tillstånd och att elever kan råka illa ut. Av själva artikeln att döma förefaller det inte vara särskilt omfattande men väl allvarligt ändå.

Det är å ena sidan bra att det uppdagas och att Skolinspektionen är hård på den här punkten. Å andra sidan visar detta att hela processen med att starta friskola måste bli enklare och snabbas på. En av skolorna startade ett nytt program på en befintlig skola och visste inte att deras tillståndsbeslut överklagats och därför inte vunnit laga kraft.

Alltid där tillstånd krävs så finns det tyvärr en och annan överträdelse. Om kommunala skolor skulle behöva söka tillånd på samma sätt så skulle säkert en och annan också trilla dit.

Jag tycker att dagens tillståndsprocess måste förändras. Den har varit kvar sedan friskolestarten 1992, då det var ett fåtal varje år. Nu är det över 500 per år och man har fått mer kunskap och erfarenhet. Att det ska ta över 500 dagar från ansökningstillfälle till tidigast möjliga skolstart är nästan oanständigt. Att skolan får besked så sent, beslut som dessutom kan överklagas i ett sent datum då elever redan tagits in, duger inte heller. De skäl som ligger bakom tillstånd eller avslag verkar också väldigt märkliga. Omstart!


Snabbare och enklare hantering och

Inga kommentarer: