13 november, 2009

Inspektionen graderar upp sig

Skolinspektionen ska skicka brev till föräldrar när de besökt en skola och tala om vad de sett och tyckt om skolan. Bra initiativ! Det är så inspektionen borde utvecklas.

Resultaten ska göras begripliga och tillgängliga för alla, inte minst föräldrar. Långa rapporter är bra för professionen, men materialet behöver förenklas och göras mer lättbegripligt också. Alla förstår inte "pedagogiska". Därför är det bra med ett brev med sammanfattande kommentarer till föräldrarna.

Den här ökade informationen kommer att stärka föräldrarna och ge dem bra underlag för diskussion med skolan och det gynnar kvalitetsutvecklingen. Nu kan föräldrarna ställa tydligare krav på skolan.

SvD, Aftonbladet

Inga kommentarer: