09 november, 2009

Muren, Sickla skola och Flen

Många intryck idag. 9 november är en dag att minnas. Muren föll för 20 år sedan och mina släktingar på "insidan" släpptes ut. Min lilla bit av muren är en ständig påminnelse om ofrihet och förtryck och hur viktigt det är att man själv får bestämma om sitt liv. Det gäller faktiskt fortfarande, inte minst i skolan där fler och fler angriper valfriheten.

Jag började med studiebesök på det som heter Arbetscentrum i Nacka och som snart mynnar ut i ett samordningsförbund mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget och handlar om att gemensamt lösa problem med människor som är långvarigt arbetslösa och sjukskrivna. Här är Nacka verkligen föregångare. Nackas målmedvetna arbete (ArbetslinjeN) har gjort att kommunen är en av få där socialbidragskostnaderna fortfarande sjunker. Inte illa, va?! Arbetscentrum har bl a ett uppdrag att leverera NO-lådor till skolorna med olika förberedda experiment.

Efter lunch var det besök på Sickla skola. Vi visades runt av en drivande och väldigt duktig rektor. I ett av rummen såg vi en av de NO-lådor som packades på Arbetscentrum. Lite rolig återkoppling. Skolan uppskattar lådorna. Sickla skola har många olika grupper med särskoleelever, men även 200 elever i grundskolan. De har börjat med en dator per elev från klass 5 och det finns Smartboard i alla klassrum. Föga förvånande verkade alla mycket nöjda. En av lärarna vi pratade med var lyrisk och berättade om hur det revolutionerat hans undervisning och hur i synnerhet pojkar blivit bättre, bl a på att skriva.

I kväll har jag varit på moderatmöte i Flen och pratat om skolpolitik för 30 engegarede Sörmlänningar. Jättebra möte med många frågor och bra dialog. Det verkar vara olika villkor i kommunerna, exempelvis satsar man mer på skolan i blåa Trosa men drar ned rejält i röda Eskilstuna. Sen är det bara att konstatera att det tyvärr inte verkar hända så mycket i alla kommuner... Därför är det alltid roligt och lärorikt att få träffa och diskutera skolpolitik på det här sättet, ger mycket input till mig också.

Inga kommentarer: