16 november, 2009

Lärlingssystem accepteras - av LO

Alliansens utbildningspolitik får allt större stöd. Tidigare har stora delar av fackföreningsrörelsen gjort tummen upp åt gymnasiereformens tankar att eleverna ska få mer gedigna yrkeskunskaper. Idag säger LO ja till vårt förslag om lärlingar.

Många regeringar har sagt sig vilja få fram ett modernt lärlingssystem, men ingen har lyckats. Förrän nu. Nu pågår en försöksverksamhet med lärlingsutbildning där ca 5 000 nya ungdomar tas emot varje år. Jag besökte Nacka Praktiska gymnasium förrförra veckan och såg där att det fungerade bra. Det nya förslaget innebär att lärlingen också ska kunna vara anställd i företaget och samtidigt gå i utbildning. Så är det i många andra länder, men inte i Sverige. Nu öppnar LO för det även i Sverige. En välkommen kursändring!

Jag kan tycka att detta är en viktig del i vår jobbpolitik, att öppna flera ingångar till arbetsmarknaden och göra det lättare att få jobb. Vi gör det mer lönsamt att jobba, billigare att anställa och sänker trösklarna att komma in. Lärlingsplatser är ett utmärkt komplement som kan bidra till att råda bot på ungdomsarbetslösheten.

DN, Expressen, Aftonbladet.

Inga kommentarer: