12 november, 2009

Yrkesvux populärt

Vår satsning på yrkesvux har blivit en succé. Skolverket presenterade igår en uppföljning av hur det gått första halvåret, och det verkar som om alla platser är besatta av intresserade studerande.

Den här satsningen på yrkesutbildning är riktigt bra, långt mer gedigen än det Kunskapslyft som socialdemokraterna lanserade under förra lågkonjunkturen. Här handlar det om utbildning till yrken som det finns behov av framöver, inte om förvaring under en tid av arbetslöshet. Nästa år ökar regeringen resurserna för yrkesvux med ytterligare 10 000 platser.

Oppositionen är så klart inte nöjda. "Alltid mer, aldrig nog" är deras stridsrop. Våra pengar räcker till 18 000 helårsplatser på yrkesvux nästa år (kan vara många fler studerande). Kommunerna har sökt 20 000 platser, så det är ganska nära och man kan ju anta att de tagit i lite i överkant. Så brukar det vara. Oppositionen nöjer sig dock inte med att kräva 20 000 platser, utan föreslår ytterligare 8 000 platser. Känns inte det lite väl oseriöst?

Kommunerna kan inte ordna fler platser och de bedömer inte att behovet större. Inte ens de kommuner som styrs av socialdemokraterna kräver mer pengar. Så vilka ska då gå på alla dessa platser? Ska kommunerna snabbt skaka fram platser som ingen vill gå på? Det har vi verkligen inte råd med, men vittnar kanske om Thomas Östros och Mona Sahlins btristande ekonomiska ansvarstagande.

Slutligen kan jag fundera lite över relationen komvux och arbetsmarknadsutbildningar. I min utredning om Frivux föreslog jag att arbetsmarknadsinsatserna bör samordnas med komvux. Jag tror fortfarande att det vore en bra modell. Dels får de som går arbetsmarknadsutbildningar ett tydligt kvitto på sin kompetens i form av formella betyg. Dels samordnas insatserna och man får tydligare kvalitetskrav, idag blir det lite mycket av dubbeljobb. Dels så tror jag att det finns en könsfråga i det hela också. Det är främst kvinnor som går komvux och män som finns i arbetsmarknadsutbildningarna. Det känns inte riktigt rättvist. Vi får väl se om det blir någon ändring så småningom. Skam den som ger sig!

Inga kommentarer: