17 november, 2009

Ompröva betyg utreds

Regeringen har nu landat frågan om man som elev ska kunna överklaga och få sina betyg omprövade eller inte.

Personligen och rent principiellt är jag tilltalad av tanken. Myndighetsbeslut som har en rättsverkan bör kunna överprövas, det är på något sätt rimligt i en rättsstat. Samtidigt ser jag alla fallgropar, att det blir för stort fokus på det skriftliga exempelvis. Muntlig framställning, samarbetsförmåga och annat som bedöms genom andra typer av arbeten än prov riskerar att försvinna och det vore allvarligt. Det blir en grannlaga uppgift för utredaren.

Det är viktigt att betygen är rättvisa och rättvisande och också upplevs just så av eleverna. Vi gör en hel del för att förbättra betygsättningen nu. Det blir nya tydligare mål och betygskriterier, det blir själva grunden för större rättvisa. Sedan inför vi ett nytt betygssystem med fler steg, det har många efterfrågat länge. Och vi ska fortbilda lärare i bedömning och betygsättning. Sammantaget tror jag att detta kommer att säkra likvärdigheten och att behovet av omprövning av betyg inte kommer att vara så stort.

Önskar utredaren lycka till i strävan att åstadkomma en tulipanaros.

4 kommentarer:

Petter sa...

Allting du skriver här låter bra Mats. Jag har bara en fråga gällande fortbildningen. Du skriver att vi skall fortbilda lärare i bedömning och betygssättning. Bra det behövs, framförallt så behöver lärare få chansen att tillsammans prata om bedömning, det är enda sättet att kunna komma fram till en likvärdighet i en målstyrd skola. Men vilka är vi? Är det skolverket som skall göra det eller är det kommunerna? För om det är kommunerna hur blir det då med likvärdigheten?

Mats Gerdau sa...

Hej, med "vi" så menar jag staten/Alliansregeringen i det här fallet. Lite konstigt att säga "vi", kanske. Låter nästan som Ludvig XIV i Frankrike som sa "staten - det är jag".

Nåja, vi som beslutar om förändringarna skjuter också till pengar för att kunna implementera dem. Sammanlagt blir det 225 miljoner kronor för åren 2010-2012. Pengarna hanteras av Skolverket, men det verkar väl rimligt att tro att de inte bara delar ut dem till kommunerna/skolorna utan själva ordnar fortbildning.

Edvin Ala(m) sa...

Härligt att en utredning sparkas igång (tänker på förbundsstämman i våras)! ;)

Mats Gerdau sa...

Haha, ja visst är det bra. Ibland får man ta det stegvis och ha ett gediget underlag så att man undviker eventuella fallgropar. Nu får vi se vad utredaren kommer fram till och hur det skulle kunna genomföras.