03 november, 2009

Alla ska med, eller?

Skolverket har idag kommit med sin Lägesbedömning 2009. Det verkar inte vara så mycket nytt. Det mesta kom nog fram i den ganska gedigna forskningsrapporten häromveckan.

Det "nya" nu var väl mest att vissa kommuner och friskolor vägrar delta i olika statliga satsningar för att förbättra skolan, t ex Lärarlyftet. Fast det skrev jag om för 10 dagar sedan (här). En viss sanning finns nog i det Skolverket skriver, att det handlar om små kommuner som inte riktigt vet hur man gör. Men det är samtidigt oerhört alarmerande. Om man inte kan själv får man väl söka hjälp? Eller gå ihop med andra. Det måste en kommun veta. Och varenda kommun är med i både det centrala kommunförbundet och olika regionala kommunförbund - där finns väl en bra arena för samverkan?

Skolverket sa att 18 kommuner inte deltar i Lärarlyftet alls sedan starten. Jag räknade till 20, skillnaden är att jag hade med Sorsele och Piteå också. Sorsele verkar inte ha fått några pengar, så där förstår jag inte att det är skillnad och Piteå hade 1 lärare med år 2008 och fick 2% av pengarna det året. Det räknar jag som att man inte deltar.

Är det då de minsta kommunerna som inte deltar? Jag tycker inte att man kan se något sådant generellt mönster. Överkalix och Dorotea är de två minsta och deltar inte. Andra små, t ex Arjeplog, Malå, Bjurholm och Munkfors deltar ordentligt. Möjligen kan det vara så att vissa är så små att pengarna inte räcker att skicka så många lärare, precis som det kan vara på en del friskolor, och att man inte klarar av att administrera flera olika förbättringsinsatser samtidigt. Men om Arjeplog kan, så borde också Överkalix kunna.

Och att Malmö närmast bojkottar Lärarlyftet kan vare sig bero på storlekten, krav på medfinansiering, dålig ekonomi eller att lärarna redan har så hög kompetens att de inte behöver någon fortbildning.

Någonstans finns en dimension av vilja, intresse och engagemang också. Det verkar inte finnas överallt och det är ett stort problem. Jag är rätt övertygad om att det finns en politisk dimension i det hela också. SKL:s kommentar att det är bra att 94% av kommunerna deltar är lite genant. Ett branschförbund måste våga säga ifrån när någon medlem inte sköter sig. Mer än 250 miljoner blir över i år av Lärarlyftspengarna. Pengar som går kommunerna och lärarna förbi. Om kommunerna ska ha ansvaret för skolan måste man visa att man är kapabel och intresserad av det också.

Självklart borde friskolorna också delta mer i statliga satsningar. De är förvisso små och många tämligen nystartade med allt vad det innebär. Men även där finns behov av förbättringar. Samtidigt vet jag att friskolorna varit väldigt mycket bättre på att delta i försöket med lärlingsutbildning. Hälften av pengarna gick till en av friskolekedjorna, Baggium. Här har kommunerna varit alldeles för långsamma. Om friskolorna kan göra detta, varför inte Lärarlyft och annat?

Inga kommentarer: