20 september, 2007

Fy, fy Täby, eller?

Nu är det dags för en ”Lex Tibble” säger socialdemokraterna efter Uppdrag Gransknings inslag igår kväll om avknoppningen av ett gymnasium i Täby. Nej, det behövs ingen ny lag. Att sossarna inte gillar friskolor är ingen nyhet. Att personal tar över verksamheten i egen regi gillar de ännu mindre. Och att någon kan gå med vinst i skolan eller vården är ett rött skynke. Självklart ska det förbjudas!

Det är ok att de inte gillar det här, de är ju socialister, men måste man alltid förbjuda allt man inte gillar? Finns det ingen gräns för statens långa arm i sossarnas värld? Måste staten klampa in överallt och förbjuda, reglera och peka? Låt väljarna i Täby döma de styrande i nästa val i stället.

Man kan säkert ha synpunkter på hur avknoppningen gått till i Täby och det verkade mest vara tillvägagångssättet som de intervjuade var irriterade över, inte över idén med friskola. TV-inslaget var dock inte helt objektivt. Det finns fakta som inte kom fram. 84% av personalen och 76% av eleverna var emot privatiseringen, sa reportern. Nu i höst var det endast 18 av de anställda (av ca 130) som inte följde med över. De återstående gick i pension eller fick tjänster på det andra kommunala gymnasiet som ligger nästgårds och ingen av dem trängde ut någon som redan var anställd där. Endast 2 elever bytte skola. Motståndet verkar inte ha varit så där våldsamt stort.

Inga kommentarer: