19 september, 2007

Oväntad klarsyn om gymnasiet

Morgan Johansson, fd folkhälominister (s), gör upp med sossarnas gymnasiepolitik på DN Debatt idag. Han signalerar en välkommen kursändring och det är lite oväntat att det kommer från en så tydlig vänstersosse. Dessvärre brukar ju Johanssons utspel vara en bra indikator på i vilken riktning sossarna inte går.

Det finns inget i deras rådslagsmaterial om skolan som andas en grundläggande omprövning av gymnasiepolitiken. Den centrala frågan – om man ska behålla kravet på högskolebehörighet på samtliga program – ställs inte. Där handlar det mer om att bryta könsbundna val, hur regional samverkan kan fördjupas och hur man ska förbättra resultaten i de teoretiska ämnena på yrkesprogrammen. Viktiga frågor förvisso, men inte det som är gymnasiets stora problem. Det är väl ingen som tror att det är bristande regional samverkan som orsakar massavhopp och tusentals utslagna varje år?

Inte desto mindre vore det bra om sossarna ger upp sitt krav på att gymnasiet i första hand ska förbereda samtliga elever för högskolan. Tänk om det nya och det gamla arbetarpartiet kan göra upp om riktigt bra yrkesutbildningar på gymnasiet? Med den inriktning som vi moderater la upp för flera år sedan så ska man få en bra yrkesutbildning i gymnasiet och sedan, om man vill, en rätt att läsa in högskolebehörighet på komvux. Det har också blivit regeringens politik. Det blir en borgerlig regering som ökar rätten till komvuxstudier, nota bene.

1 kommentar:

Stenberg sa...

Om vändningen bra men det brister i analysen. Risken är att lösningarna slår fel. MJ skriver “Vi gjorde en felbedömning när vi ställde för stora krav på elevernas kunskapsnivå”.

Det är faktisk helt tvärt om. Den tidigare “låt gå” och “skicka vidare”-mentaliteten gav oss trekvartsskolan och har bevisligen inte fungerat. Kraven är alldeles för små genom hela skolan och sämst är det på tidigareåren.

Det är också där varje ansträngning gör störst nytta. Att gå 9 år i grundskolan utan att kunna läsa ger inte så mycket. Se till att ALLA kan läsa, skriva, räkna senast i åk 3 men gärna tidigare. Det är rimliga förväntningar och kommer att hjälpa eleven genom hela skolgången, även upp på gymnasiet.