27 september, 2007

Onödiga förbud, del 2

Varför finns ett förbud mot distansundervisning på gymnasiet? Jag har svårt att förstå varför staten lägger sig i hur undervisningen bedrivs, det viktiga måste väl vara att eleverna tillgodogör sig de kunskaper och färdigheter som krävs? Ändå finns förbud mot ett visst sätt att organisera undervisningen, nämligen mot distansundervisning.

Ännu märkligare blir statens agerande de senaste åren.

Värmdö gymnasium har exempelvis fått i uppdrag av Skolverket (=staten) att driva utbildning (på distans) för svenska elever som vistas utomlands. Deras föräldrar kanske arbetar som biståndsarbetare utomlands eller något sådant. När Värmdö gymnasium också tar in några elever som vistas i Sverige så får man hård kritik av samma Skolverk. Fy, fy, så får man inte göra, säger verket. Det är inget fel på undervisningen, den är ”väl utvecklad” enligt verket, men man bryter mot regelverket.

Och Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda startade distansundervisning 2003, med stöd av en särskild förordning av regeringen. Det har fungerat bra och elever och föräldrar är nöjda. Nu har dock förordningen gått ut, men elever finns kvar på skolan. Så vad händer nu? Ska skolan sparka ut eleverna? Får de inga betyg? Ingen vet.

Ännu märkligare blir det att distansundervisning är tillåten för grundskoleelever och elever inom vuxenutbildningen, där staten t o m har en egen myndighet för just detta (CFL). Det förefaller helt obegripligt att alla uppenbarligen klarar av distansundervisning, utan just 16-19-åringar som vistas i Sverige.


Vad ville sossarna egentligen, kan man ju undra… Kompassnålen verkar ha snurrat runt, runt, runt.

Jag säger inte att distansundervisning är den bästa av undervisningsformer, tvärtom. De flesta vill nog träffa kompisar och det sociala samspelet är viktigt. Men det finns ju dom som tycker att det här fungerar bra. Kanske har man viss del av undervisningen på distans och viss del skolförlagd. Varför hindra nytänkandet med förbud? Dessutom finns elever med sociala fobier, kraftiga allergier, långt avstånd till närmsta gymnasium etc för vilka distansundervisning är det enda fungerande alternativet. Om man klarar kvalitetskraven så borde distansundervisning vara en möjlighet bland andra för eleverna.

Inga kommentarer: