31 mars, 2008

Böter för planbrist?

Barnombudsmannen föreslår idag att skolor som inte har väl fungerande mobbningsplaner ska kunna få böter. Det är bra att hon uppmärksammat mobbning, för det är ett stort problem. Men jag är väldigt tveksam till om det här hjälper.

I min värld är det mobbning som ska straffas, inte brist på planer. De elever som utsätts för mobbning ska kunna få skadestånd och så är det idag också. Skolor som inte sköter sig ska kunna få böter när vi ändrat skollagen. Det leder till att skolorna tvingas ha ett ordentligt antimobbningsarbete för att inte riskera böter om mobbning inträffar. Att en myndighet (Barnombudsmannen kanske?) ska bedöma likabehandlingsplanernas innehåll och döma ut böter om de inte duger, men det inte finns mobbning på skolan, känns helt fel.

Jag är inte särskilt förtjust i planer och centrala pekpinnar, jag tror inte att man riktigt förändrar världen på det sättet. Om man har en välformulerad plan, men trots det avancerad mobbning på skolan, vad händer då? Det är inte bristen på välformulerade planer som skapar mobbning, utan brist på engagemang hos vuxna, brist på reaktioner när något händer, ovilja att våga se mobbning, brist på möjliga sanktioner när elever mobbas etc. Och detta åtgärdas inte genom böter mot planbrist.

Inga kommentarer: