31 mars, 2008

MVG till Anita Ferm

Gymnasieutredaren Anita Ferm presentade idag ett utomordentligt bra förslag till ny gymnasieskola. Säkert finns en del saker som man behöver överväga lite mer, men huvudinriktningen är helt rätt.

Det blir skärpta krav både för att komma in och komma ut ur gymnasiet. Det speglar de krav på förkunskaper som finns i samhället. Att tro att eleverna ska klara något av gymnasiets program med bara godkänt i tre ämnen från grundskolan är ganska korkat och dessutom oschysst mot eleverna. Men så ser det ut idag och det försvinner tack och lov.

Bra är också att kursbetygen blir kvar. Jag har länge känt mig ensam om att slåss för detta. Den förra regeringen ville införa en form av ämnesbetyg som innebar att man satte sitt första betyg i ämnet "i pant" när man läste vidare. Det skulle ha lett till att många elever skulle dra sig för fördjupningar. Nu föreslår Anita Ferm att kursbetygen blir kvar och det känns som en seger!

Tiden för yrkesämnen ökar på yrkesprogrammen och den teoretiska kärnan minskar, helt enligt intentionerna. Men det som sossarna och vänstern insinuerade i förra veckans gymnasiedebatt - att kärnämnena helt skulle försvinna - stämmer inte. Visst behövs kunskaper i svenska, engelska, matte etc även på yrkesprogrammen. Men inte nödvändigtvis samma matte-kunskaper, oberoende om man ska bli undersköterska, byggnadsarbetare eller fysiker. Nu blir det olika kurser, varav en del ger behörighet till högskolan och andra är mer inriktade på olika yrken. Jättebra.

En fråga jag är lite fundersam kring är att specialutformade program, lokala inriktningar och lokala kurser ska försvinna. Jag är den första att skriva under på att dessa behöver stramas upp. Men går man inte lite väl långt när det helt försvinner? Behöver inte skolorna en möjlighet att skapa fördjupningar i exempelvis supersvår matematik eller engelska? Vi får inte ha en struktur som är statisk och hindrar nytänkande. Skolorna måste få kunna pröva nytt och göra egna kombinationer utifrån de behov och förutsättningar som finns. Och att kombinera olika nationella kurser på ett otraditionellt sätt i en ny lokal inriktning (kanske idrott och ledarskap på något av de studieförberedande programmen) behöver inte vara fel. Ofta försöker de dessutom kika runt hörnet för att se vad som kommer om några år. Hur skapar man utbildningar för de branscher som inte finns än eller som i alla fall inte har några starka organisationer bakom sig?

Nu är det upp till remissinstanserna att göra tummen upp eller tummen ned för förslaget. Min tumme är högt uppe i vädret. SvD och DN rapporterar om detta idag också.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Jag håller med om att förslaget är väl värt ett MVG. Men jag anser att förslaget att ta bort lokala inriktningar och lokala kurser är utmärkt. Det är däri ett av de största problemen med den svenska gymnasieskolan ligger, och du verkar åtminstone medveten om problematiken. Det finns utrymme att spetsa till undervisningen i de högre kurserna om så skulle krävas. Lokala kurser är långt ifrån en förutsättning för detta.

Problemet idag är att många program som utger sig för att vara studieförberedande inte är det. Kurser byts ut mot andra kurser som inte är likvärdiga på något sätt. Det har funnits en övertro på att nytt kreativt tänkande skall utveckla skolan, detta är ett feltänk. Skolan bör bygga på befintlig forskning och inte vara en experimentverkstad, den är allt för viktig för det.

Du skriver: "Skolorna måste få kunna pröva nytt och göra egna kombinationer utifrån de behov och förutsättningar som finns." Varför då och oavsett behov? Som jag ser det är skolans uppgift att förbereda för högre studier och utveckla elevens tänkande och bildningsnivå, alternativt förbereda för yrkeslivet. Att avvika från de traditionella ämnena har enligt min erfarenhet aldrig lett till någon förbättring, men du har kanske något exempel? Det skall tillägga att jag syftar på teoretiska program.

Du skriver: "Hur skapar man utbildningar för de branscher som inte finns än eller som i alla fall inte har några starka organisationer bakom sig?"
Om du syftar på yrkesutbildningar finns det givetvis inget enkelt svar. Men syftar du på teoretiska program är svaret givet. Eleven bör få en gedigen grund att stå på, vilket tyvärr inte alltid är fallet idag. Experimenten bör lämnas åt högskolan.

Johan

sLars sa...

Hon föreslår att man ska ta bort musiken som kärnämne. Dummare får man leta efter, och det får mig att tvivla på de övriga förslagen med.

Som någon skrev någonstans: "vad bar, ta bort idrotten och musiken och få ett gäng fetknoppar som inte fattar vad kultur är bra för".

God Morgon.
Eller snarare: God natt.

Anonym sa...

Vad är det som gör ett kärnämne till ett kärnämne? Är det inte ett ämne som vi alla behöver för att klara oss som samhällsmedborgare? Detta är politkens uppgift att göra detta urval. Vilka värden tynger mest? Vad eller vilka argument är det som säger att historia skall ersätta estetisk verksamhet? Vad är det som säger att elever ett yrkesinriktat program inte behöver kunskaper i estetik men behöver mer kunskaper i historia?

Patrik