14 mars, 2008

Inspektion i Solna

I september i höstas var jag med två av Skolverkets inspektörer när de inspekterade Bagartorpsskolan i Solna, vilket jag också skrivit om tidigare. Idag var jag med när de lämnade över en samlad rapport över inspektionen i Solna. Ömsom ris och ömsom ros kan man väl säga.

Solna får tuff kritik för att så många elever inte når målen i alla ämnen. Man följer inte kunskapsresultaten tillräckligt och styrningen och ledningen behöver också förbättras. Samtidigt får Solna gymnasium goda vitsord, inte minst för sitt arbete med med normer och värden.

Jag kände igen mig i de beskrivningar och bedömningar som görs av den skola jag själv besökte. Det upplevdes mycket som om det var flera skolor i en och stora skillnader inom skolan och det är något som inspektörerna lyfter fram också. Jag reagerade också mot en del ordningsproblemen. Trots små klasser (13-15 elever i högstadiet) så var det ganska torftigt på en del lektioner. Så här formulerar inspektörerna det:

"I inspektionen framkommer stora problem med ordningsfrågor vid vissa lektioner i de senare årskurserna. Trots en uttalad nolltolerans för brott mot ordningsreglerna ses ideliga överträdelser."

Solna har nu alla förutsättningar att använda detta som avstamp för att bli bättre. De satsar redan ganska mycket pengar på skolan. Många av de punkter de får kritik för pågår ett arbete med att åtgärda. De mäter och mäter och mäter, med visst motstånd från en del skolor. Nu går det inte att glida undan längre, utan kunskapsuppföljningar är nödvändiga. Gillar man inte det borde man fundera över sin framtid.

Inga kommentarer: