03 mars, 2008

Frivuxutredningen klar!

Examensdag! Nu har jag lämnat över utredningen om fristående vuxenutbildning till utbildningsministern. Det är ett års slit och engagemang som sammanfattas i 320 sidor betänkande med namnet Frivux – valfrihet i vuxenutbildningen.

Det har varit lärorikt och roligt att få djupdyka i ett område så här. Vi valde från början att jobba öppet och lyssnande och har därför rest runt i hela landet och träffat kommuner, organisationer, företag, elever, politiker, komvuxrektorer m fl. Det har varit spännande möten och verkligen bidragit till att bygga upp kunskaper, få input om hur villkoren ser ut i landet, knyta kontakter och inte minst förankra vårt arbete. Många har bidragit till resultatet – stort tack till er alla!!!

Inga kommentarer: