13 mars, 2008

Hjärnforskare sågar sossarna

Martin Ingvar är professor och en av världens ledande hjärnforskare. Men han är också mycket mer. Väl insatt i såväl medicin som psykologi, sociologi och pedagogik ger han sig in i skolpolitiska diskussioner.

I söndags skrev han en artikeln på DN Debatt, som fullständigt skåpade ut socialdemokraternas skolpolitik. Igår träffade jag honom och hörde honom berätta mer om sin bild av skolan och vad som behöver förändras. Oerhört intressant! Det är en förmån att få tanka sådana personer på kunskap.

Han har verkligen belägg för sina ståndpunkter. Hans huvudtes är att skolan måste baseras på olika vetenskapers syn på lärandet. I Sverige är det bara pedagogikens syn som gäller och därav successivt allt sämre resultat. Han menar att ensidigheten gått längst i Sverige av alla länder. Man tar inte hänsyn till hur hjärnan fungerar, inte till hur elever socialiseras etc.

Läsförmågan är central. Han lyfter fram samma sak som professor PO Bentley som jag mötte i Lilla Edet för någon vecka sedan. Vissa saker måste nötas in och får inte belasta arbetsminnet, annars orkar inte hjärnan med, i den meningen är pluggskolan bra.

Båda gillar också betyg, men ogillar dagens system. Det kommer för sent och ges i för få steg. Martin Ingvar menar att betyg första gången i puberteten, när hormonerna stormar och ifrågasättandet av vuxenvärlden är stort, blir helt fel och då av två skäl. Dels får de veta att det inte gick så bra som de trodde och dels att de inte kan göra något åt det eftersom det är så kort tid kvar. Känslan av att kunna påverka och styra sitt liv är den mest salutogena faktor som finns och nu har vi ett system som styr i rakt motsatt riktning. Hjälplösheten skapar offermentalitet och misstro mot vuxenvärlden.

Efter samtalet med honom är det slående hur illa det står till i den politiska debatten. Det är uppenbart att sossarna helt enkelt inte har förstått problemen ordentligt. Att tro att det räcker att ge betyg i 6:an, men inte förstå varför det är viktigt, eller att det behövs andra grundläggande åtgärder också visar att de inte är med på banan.

Inga kommentarer: