07 mars, 2008

Mer befrielse!

Är på Kommunal Rikskonferens i Göteborg tillsammans med 1800 andra moderater. Härlig stämning!

Jag har hållit i ett välbesökt seminarium om skolan tillsammans med Maria Stockhaus från Sollentuna. Temat var Fria kommunala skolor och ordförandena för Lärarföbundet (Eva-Lis Preizs) och Skolledarförbundet (Lars Flodin) medverkade.

Man är inte så van att moderaterna och facket går hand i hand, men så var det alldeles tydligt på seminariet. Det är rätt intressant att vi från våra olika utgångspunkter kommer fram till samma lösningar. Moderaterna och facket är överens om at en framgångsrik skola kräver större självständighet, större lokal frihet att bestämma om sina egna pengar och sin egen organisation.

Jag har besökt en rad skolor som inte är så fria som de borde vara – i Ronneby, Lilla Edet, Falköping, Göteborg, Stockholm… Den klåfingriga sossepolitiken sitter i väggarna på sina håll. Det är ofta långt mellan ansvar och befogenheter, bl a vad gäller lönesättning och inköp. Det är ryckigt och oförutsägbart, man lever i en ”kvartalsekonomi” som Eva-Lis uttryckte det.

Lärarförbundet ser vinster i form av tidsbesparingar, bättre resursutnyttjande och större engagemang. Med stort självstyre får man Och så blir det naturligtvis om man lokalt på skolan får bestämma själv hur man använder pengarna och hur man ska organisera sig.

Om vi tre parter – det största regeringspartiet, det största fackförbundet för skolpersonalen och rektorernas förbund – nu är överens om lösningen så borde det väl gå att komma dithän?! Jag hoppas t ex att vi i samband med ny skollag skapar förutsättningar för större lokalt friutrymme för skolorna och undanröjer hinder. Friheten ska finnas för skolorna och eleverna, inte för kommunalpolitikerna och framför allt inte för de kommunala skolförvaltningarna. Ned med makten!

Inga kommentarer: