20 mars, 2008

Byxhäng

Dagens mest omdiskuterade ämne - ska elever få ha byxhäng i skolan? En elev i Vallbergaskolan i Laholm har stängts av från matsalen i två dagar för att halva rumpan syns.

Helt ok, tycker jag. Passar det inte så kan man väl byta skola? Utomlands är diskussionen obegriplig. Varför ska det vara så kontroversiellt i Sverige?

En skola ska självklart ha ordningsregler och måste också ha verktyg för att kunna upprätthålla reglerna, men det är alldeles för dåligt med det på många håll idag. Senast i förra fredagen fick jag exempel på detta när Skolverkets inspektionsrapport över Solnas skolor presenterades. Den skola jag besökt, Bagartorpskolan, fick ganska hård kritik för just detta; regler som ingen följer.

Det är viktigt att det är skolan som bestämmer om reglerna, inte politiker. Då blir det lätt moralpanik. Om skolan (personal, elever och föräldrar) diskuterar fram regler som man tycker är vettiga, exempelvis att man ska komma i tid och vara vårdat klädd så ska det vara detta som gäller sedan också. Att ha regler som ingen följer och ingen är beredd att följa upp är förödande och sänder signaler att ingen bryr sig, att det inte är viktigt.

Jag hoppas att vi i den nya skollagen ska ge ett tydligare mandat till rektorerna att vidta de åtgärder som behövs för att skapa lugna och trygga skolmiljöer.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker inte det spelar någon roll om barnen har byxhäng eller inte. Skolorna o politikerna skulle rikta in sig mer på att dom ser till att det inte förekommer mobbing.

Anonym sa...

Jag håller i och för sig med om det. Byxhäng eller inte är ingen stor fråga och inget stort problem. Men om skolan har kommit fram till att man av olika skäl har sådana regler så ska de följas tycker jag. Dessutom kan klädregler vara ett sätt att motverka mobbning.

Anonym sa...

Skolan skall för satan inte få inverka på mode kultur, sluta klaga om någo så jävla lite, när det finns värre saker. Stoppa mobbning! Lär bättre! Detta är vad svenska skolor bordet tänka och satsa på! Men nej, de satsar på att förstöra en kultur och känna sig så in i helvetes tuffa.
(Satans egositiska horjävlar).