18 mars, 2008

Familjemakt och bättre förskola

Regeringen lanserar idag på DN Debatt ett familjepolitiskt förslag som handlar om stärkt pedagogiskt inslag i förskolan, vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus.

Utifrån borgerliga utgångspunkter tycker jag att det är ett fantastiskt bra förslag. Det jämkar ihop olika utgångspunkter som vi har när vi utformar politiken. För moderaterna är det bingo. Vi fick med allt!

Grunden för mig är föräldrarnas möjlighet att själv bestämma hur barnen ska tas om hand. Det finns inte två barn som är lika, men varför tror man att det finns en lösning som passar alla? I praktiken handlar det om NÄR barnen ska börja på dagis, inom OM. Vid 15, 19, 22 eller 37 månaders ålder? Eftersom det inte finns något universellt rätt svar på den frågan så måste föräldrarna få avgöra det själva och nu ger vi dem mer makt att kunna bestämma det själv. Vi tar också loven av alla dem som säger att regeringen bara pratar jobb och pengar. Det här handlar om barnen och framtiden, om starka familjer och mjuka värden.

Om man har föräldrarnas självbestämmande som utgångspunkt så är barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag bra redskap. Det skapar valfrihet.

Om man har barnens lärande som utgångspunkt så är en mer pedagogiskt inriktad förslag utmärkt. Jag har alltid stridit för att vi bättre måste ta tillvara de små barnens nyfikenhet och lust att lära. Det finns dom i mitt parti som inte riktigt gillar det här, som ser hemmaföräldrar som det naturliga. Jag knyter mer an till vår tradition av att slå vakt om deltidsförskolorna, där man fick pedagogisk stimulans av utbildade förskollärare. De slogs sönder av sossarna vid dagisutbyggnaden på 70-talet då omsorgsdelen tog överhanden. Nu återupprättar vi lärandet i förskolan och jag tycker att det är självklart att det är förskolläraren som ska leda det arbetet, inte något diffust ”arbetslag”. Jag tycker också att man borde bli bättre på att utvärdera förskolans uppdrag. Det blir så enfaldigt att bara prata kostnader och personaltäthet - uppdraget handlar ju om barnens lärande och utveckling. Jag förväntar mig skarpa förslag från regeringen när det gäller det här framöver.

Valfrihet och mer lärande i förskolan – det är melodin!

Inga kommentarer: