03 mars, 2008

Ökad valfrihet och mer kvalitet i vuxenutbildningen

Nu är förslaget lagt och presskonferens hållen. Puh!

Det har varit så många olika uppfattningar om vad vi kommer fram till att det känns skönt att det äntligen är klart. Varför försöker vissa medvetet missförstå och misstolka allt? Metta Fjelkner säger fortfarande att det handlar om privatisering, fast hon vet bättre. Trist attityd. Hon borde ju vara glad över att vi föreslår mycket klarare behörighetsregler för lärarna än vad som finns idag. Och att lärarna får fler arbetsgivare att välja mellan. Hur kan hon hellre slå vakt om hur det ser ut idag? Obegripligt!!! Det gynnar inte hennes medlemmar.

Huvudsyftet med utredningen är att skapa valfrihet och höja kvaliteten i vuxenutbildningen, inget annat. Att skapa så likartade villkor som möjligt med vad som gäller för friskolor i övrigt. Ambitionen med Frivux är att bättre anpassa utbudet inom vuxenutbildningen till de behov som finns. Möjligheten för den enskilde att själv välja utbildningsanordnare leder både till ett bredare utbud och fler alternativa utbildningsmodeller. Samtidigt handlar det lika mycket om att höja kvaliteten på utbildningen. Med Frivux ersätts korta och dåliga entreprenadavtal av långsiktighet och höga kvalitetskrav på alla anordnare.

Förslagen innebär bl a att privata utbildningsanordnare får möjlighet att utfärda betyg inom den formella vuxenutbildningen, något som idag är förbehållet kommunerna, samt en rätt för privata anordnare att erhålla offentlig finansiering för utbildningen. Man ska också kunna välja utbildning i en annan kommun om man vill.

Jag lämnar förslag inom en rad områden som är nödvändiga för att Frivux ska fungera -tillståndsgivning, ersättningsmodell och kvalitetskontroll. Den nya Frivux ska gälla för de nuvarande skolformerna kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare.

En förutsättning för etablering som fristående anordnare av vuxenutbildning ska vara ett statligt tillstånd. Villkoren för tillstånd ska enligt förslagen vara utformade så att samma förutsättningar för verksamheten ska gälla för fristående och kommunala anordnare. Detta innebär bl.a. att kraven på behöriga lärare och rektor ska vara samma, oavsett anordnare.

De föreslagna förändringarna på vuxenutbildningsområdet leder också till en ny rollfördelning mellan stat, kommun och anordnare. Statens ansvar fokuseras på tillståndsgivning och tillsyn. Kommunens roll inom den formella vuxenutbildningen får en ökad betoning på vägledningsområdet och att bedöma utbildningsbehovet. Kommunen ska också behålla ansvaret för att fastställa inriktning och omfattning av den formella vuxenutbildningen.

Det blir spännande att se hur förslaget tas emot.

Inga kommentarer: