10 mars, 2008

Frivux skjuts framåt

Idag meddelade utbildningsministern Frivuxutredningen läggs i byrålådan, att vuxna inte nu ska få samma rätt som ungdomar har att välja skola. Motivet är att det händer så mycket annat i utbildningsväsendet nu som man inte vill ta kraft ifrån.

Jag kan i och för sig förstå det argumentet. Det är mycket nu, men behovet av reformer i skol-Sverige är stort efter ett decennium av socialdemokratisk handlingsförlamning. Samtidigt måste man ju vara medveten om att INTE göra något också får konsekvenser.

Korta och dåliga entreprenadavtal fortsätter, det gynnar inte kvaliteten eller möjligheten att investera långsiktigt i personal och utrustning.

De studerande hänvisas till den form av utbildning som kommunen bestämmer och kan därför inte bli de tydliga kravställare på god kvalitet i utbildningen som de borde vara. Bestämmer kommunen att det är distansundervisning som gäller, som det är i Landskrona exempelvis, så får man rätta sig efter det. Det vore sunt om de fick välja bort alternativ som inte är bra eller passar de egna behoven. Om de studerande får mer makt skulle de kunna bli en hävstång för kvalitetsutveckling i stället.

Och erfarenheterna från friskolor i övrigt är ganska entydigt att det höjer kvaliteten på den kommunala verksamheten. Om kommunala skolor och friskolor får verka på lika villkor blir det en sund konkurrens om att få erbjuda den bästa utbildningen.

Dessutom finns ett påtagligt behov av att anpassa utbildningen till de behov som finns, både hos individer och på arbetsmarknaden. Idag är det för lite yrkesutbildning och för mycket att man erbjuder kurser i det man har lärare i, och inte det som det finns behov av. Det skulle man också råda bot på med Frivux.

Lägger man allt i byrålådan så skjuter man också på en uppgradering av vägledningen. Alla pratar om vägledningens betydelse, få gör något åt det. Den är sorgligt bortglömd på många håll och det blir inte bättre nu.

Därför är det lite trist att Jan Björklund skjuter just på denna viktiga kvalitetsreform. Att vuxna, myndiga personer inte får välja var de ska få sin utbildning känns inte riktigt fräscht. Ska det vara så i Sverige 2008? Jag tror att kommunerna har god förmåga att klara en sådan här förändring och dessutom skulle välkomna att ha det här som förevändning att genomföra åtgärder som man inser är nödvändiga.

Inga kommentarer: