17 juni, 2009

Bokslut våren 2009

Idag har vi sista voteringarna i Kammaren. Jag städar undan och summerar våren. Det blev ganska mycket gjort den här terminen också. Ett axplock:

  • 35 skolbesök i Borås, Trollhättan, Luleå, Åseda, Haninge, Stockholm, Göteborg och en massa andra ställen. Tack alla som ställt upp och ordnat bra möten!

  • Vi har infört en barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar, vilket ökar valfriheten och stärker lärandet för de små barnen.

  • Vi har beslutat om nya mål och betygskriterier. De ska bli lättare att förstå och betygen mer rättvisande.

  • Vi har beslutat om ett nytt betygssystem, 6-gradig skala från årskurs 6.

  • Vi har avskaffat kårobligatoriet.

  • Vi har ökat rättssäkerheten för en kvarts miljon barn och ungdomar som valt friskolor och garanterar dem nu lika villkor som elever som går i kommunala skolor.

  • Vi har inrättat en ny yrkeshögskola.

  • Vi har satsat mer pengar än någonsin tidigare - många miljarder mer - på forskning.

  • Vi har byggt ut antalet yrkesinriktade platser på komvux.

  • Och slutligen; två stora lagförslag har presenterats, dels en ny gymnasieskola och dels en ny skollag.
Förutom detta har mycket av min energi gått åt till samtal om hur vi kan modernisera skolan. Om IT, skolans innehåll, vägledning, skolans friutrymme och hur begåvningar kan få komma fram mm.

Nu blir det lite lugnare ett tag, med mer sporadiskt bloggande.

Trevlig sommar alla!

Inga kommentarer: