10 juni, 2009

Timplanen inte helig

Tänk så olika man kan se på saker och ting. Skolvärlden rapporterar idag att timplanen i skolan blir kvar.

"Ett genombrott" säger utbildningsministern och det lanseras som att han vunnit en intern diskussion inom Alliansen.

Jag tycker tvärtom. Det är ingen hemlighet att vi har haft olika uppfattningar inom Alliansen i den här frågan. M, C och KD tror inte på timplanens undergörande verkan utan ser att det kan ta olika lång tid för eleverna att nå målen i olika ämnen. Då måste skolan vara lite flexibel och ha möjligheter att styra tiden i skolan. Den totala tiden i skolan ska verkligen garanteras, skolorna får inte spara bort tid för eleverna. Men man behöver ju olika många körlektioner när man lär sig köra bil, varför skulle det inte ta olika lång tid för oss att lära kemi eller engelska? Jag tycker att det är rimligt att man anpassar skolan efter eleverna. FP tycker i stället att timplanen är helig i varenda timme, inget avkall får göras.

Nu blir lösningen att de 900 skolor som inte följer timplanen sedan försöket startade för tio år sedan ska få fortsätta med det. Försöket med timplanelös undervisning permanentas. Dessutom öppnar vi för att fler skolor ska kunna få ingå. Folkpartiet ville skrota försöket och tvinga alla skolor att följa den centrala timplanen.

Så vem har vunnit? Jag ser det som ett genombrott att vi fått gehör för att skolorna inte slaviskt måste följa en central timplan och det blir mer individualiserat och att fler skolor får möjlighet att delta. Jag är väldigt nöjd med vår överenskommelse.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag delar Mats Gerdaus uppfattning.
Det är viktigt att se till varje enskild individ och inte till fastlåst tid.
Under EU kampanjen har för många föräldrar och elever vittnat om märkligheter kring deras skolgång, för att det bara ska vara tillfälliga kommentarer.

Birgitta sa...

Som fristående hägstadieskola ska vi kompensera för att elevrna haft 18% för lite bild i åk 1-6 i den kommunala skolan. Det blir absurt att ensidigt rätta till på bekostand av andra teoretiska ämnen eftersom de haft mer matte och svenska tidigare. Timplanen passar inte ihop mde kunskapsmål och att elever byter mellan skolar.
Birgitta